Jätehuolto Myrskylässä

Jätehuoltoon liittymisen velvoite

Asumisessa syntyvän jätteen jätehuollosta määrätään jätehuoltomääräyksillä. Päijät-Hämeessä noudatetaan alueen jätehuoltoviranomaisen, Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä, jotka ovat yhteneväiset kaikissa toimialueen 10 kunnassa. Jätehuoltomääräykset täydentävät jätelainsäädäntöä. Tutustu jätehuollon tehtävien hoitoon Päijät-Hämeessä.

Jätelaki velvoittaa kaikkia asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjä liittymään järjestettyyn jätehuoltoon (Jätelaki 646/2011). Tämä tarkoittaa liittymistä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Myrskylässä on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Jätehuoltoon liittymisen vaihtoehdot

 1. Jäteastiat kiinteistöllä (kotinouto)
 2. Yhteinen jäteastia (jätekimppa) 
  • Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt , jotka sijaitsevat lähinaapureina
  • Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää
   • kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä keräysastiasta tai 
   • kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai 
   • vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen
  • Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden käyttö edellyttää Päijät-Hämeen jätelautakunnan myöntämää poikkeamispäätöstä
  • Kimpalla on oltava yhdyshenkilö. Kimpan yhdyshenkilö tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteenkuljetuksen jätehuollon asiakaspalvelusta. Jäteastiat voi ostaa tai vuokrata.
  • Yhteisten jäteastioiden tai kompostorin käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen lomakkeella Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, kerättävät jätelajit, jäteastioiden sijainti, koko ja määrä sekä tiedot yhteistä jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä sekä kiinteistöjen käyttötarkoitus (vakituinen/vapaa-ajanasunto).
  • Yhdyshenkilön on ilmoitettava yhteisen jäteastian käytössä tapahtuvista muutoksista aina sekä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle että jätehuollon asiakaspalveluun.

Liity järjestettyyn jätehuoltoon ottamalla yhteyttä jäteastioiden kiinteistökohtaista tyhjennys- ja kuljetuspalvelua tarjoavaan yritykseen. Myrskylässä palvelua tarjoavat:

 • Lassila & Tikanoja Oyj, puh. 010 636 5000 
 • Remeo Oy, puh. 010 5400

Jätehuollon keskeyttäminen

Jätehuollon kotinoudon voi keskeyttää, mikäli asuinrakennus on käyttämättä vähintään neljän viikon ajan. Alle vuoden mittaisesta keskeytyksestä ilmoitetaan jätehuollon asiakaspalveluun.

Yli vuoden mittaisesta keskeytyksestä ilmoitetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnalle lomakkeella.
Jätteenkuljetuksen voi keskeyttää enintään kolmeksi vuodeksi.

Jätteiden lajitteluvelvoitteet ja jäteastian tyhjennysvälit

Jätteet tulee lajitella niiden syntypaikalla. Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen tulee lajitella jätteet vähintään energia- ja sekajäteastiaan. Kiinteistöjen ja kimppojen jäteastioihin voi laittaa päivittäin syntyvät talousjätteet.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Osassa Rinki-ekopisteitä kerätään myös kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä.

Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n palvelupisteisiin. Lue lisää päivittäisjätteiden lajitteluvelvoitteista ja jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Jätelautakunnalle jätettävät ilmoitukset ja hakemukset

Jätelautakunnalle tehdään hakemukset ja ilmoitukset E-lomake palvelun kautta sähköisesti. E-lomake palvelu ei edellytä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Paperisia ilmoituslomakkeita saa vain kunnan palvelupisteestä. Jätelautakunta ei ota vastaan vapaamuotoisia hakemuksia ja ilmoituksia.

Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 Lahti ja paperiset ilmoitukset osoitteella Päijät-Hämeen jätelautakunta, Askonkatu 2, 15100 Lahti.

Myrskylän kunnan palvelupiste, Virastotie 5, 07600 Myrskylä.

Ekomaksusta tehtävät asuinrakennuksen tietojen muutokset

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n palvelut Myrskylässä

Hyödyllisiä linkkejä

Sivun alkuun

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

Hyväksyn