Jätehuolto Orimattilassa

Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. (Jätelaki 646/2011). Orimattilan Artjärvellä on käytössä kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus kiinteän yhdyskuntajätteen osalta ja Orimattilan keskustaajamassa biojätteen osalta.  Kiinteistön haltija voi tilata kiinteistökohtaisen jäteastioiden tyhjennyksen tai liittyä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Kiinteistön haltija tilaa kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennyksen Lassila & Tikanoja Oyj:ltä.

Edellä mainittua lukuun ottamatta Orimattilassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Myös sako- ja umpikaivolietteiden osalta on koko kunnan alueella käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Vaihtoehdot vakituisen asunnon tai vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestämiseksi

 • Jäteastiat kiinteistöllä: Kukin kiinteistö kilpailuttaa itse kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset ja tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteiden kuljetuksen valitsemaltaan yritykseltä.

  Artjärvellä on jätekuljetukset kilpailutettu ja palvelu ostetaan kunnan valitsemalta kuljetusyritykseltä, Lassila & Tikanoja Oyj:tä. Jäteastiat voi ostaa tai vuokrata kuljetusliikkeeltä. Tyhjennysmaksut Artjärvellä.

 

 • Yhteisastiat eli kimppa-astiat kiinteistöllä tai sovitussa paikassa: Kimpan yhdyshenkilö tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteenkuljetuksen. Jäteastiat voi ostaa tai vuokrata kuljetusliikkeeltä. Yhteisten jäteastioiden käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kuljetusyritykselle ja Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, kerättävät jätelajit, jäteastioiden sijainti, koko ja määrä sekä tiedot jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä sekä kiinteistöjen käyttötarkoitus (vakituinen/vapaa-ajanasunto).

    • Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt , jotka sijaitsevat lähinaapureina
    • Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää - kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä keräysastiasta tai - kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai - vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen
    • Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden käyttö edellyttää Päijät-Hämeen jätelautakunnan myöntämää poikkeamispäätöstä

 

 • Aluekeräyspisteet: Artjärven alueella on jätteiden keräyspisteitä, joiden käyttäjäksi liitytään pisteitä ylläpitävän kuljetusliikkeen, Lassila&Tikanoja Oyj, kautta. Käyttäjiltä peritään vuosimaksu.

Orimattilassa kiinteistökohtaista kuljetuspalvelua tarjoavat

Lassila & Tikanoja Oyj, puh. 010 636 5000, (Orimattilan Artjärvellä koko alueen jätteenkuljetus ja biojätteen kuljetus Orimattilan keskustaajamassa)
Remeo Oy, puh. 010 5400

Jätteiden lajittelu

Jätteet tulee lajitella niiden syntypaikalla. Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee lajitella jätteet vähintään energia- ja sekajäteastiaan. Kiinteistöjen, aluekeräyspisteiden ja kimppojen jäteastioihin voi laittaa päivittäin syntyvät talousjätteet.
Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Päijät-Hämeen  Jätehuolto Oy:n palvelupisteisiin.

Lue lisää jäteastioista, tyhjennysväleistä ja jätteiden lajittelusta
Lue myös Jätehuollon tehtävien hoito Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n palvelut Orimattilassa

Jätelautakunnalle jätettävät ilmoitukset ja hakemukset

Jätelautakunnalle jätettävät ilmoitukset tehdään 4.1.2017 lähtien sähköisesti E-lomake palvelun kautta. E-lomake palvelu ei edellytä kirjautumista tai rekisteröitymistä.
Paperisia ilmoituslomakkeita saa vain kunnan palvelupisteistä. Lomakkeen voi jättää täytettynä kunnan palvelupisteeseen toimitettavaksi jätelautakunnalle.

Orimattilan kaupungin palvelupiste, Erkontie 9, 16300 Orimattila.

Ekomaksusta tehtävät asuinrakennuksen tietojen muutokset

Hyödyllisiä linkkejä

Sivun alkuun

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

Hyväksyn