Jätehuolto Sysmässä

Jätehuoltoon liittymisen velvoite

Asumisessa syntyvän jätteen jätehuollosta määrätään jätehuoltomääräyksillä. Päijät-Hämeessä noudatetaan alueen jätehuoltoviranomaisen, Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä, jotka ovat yhteneväiset kaikissa toimialueen 10 kunnassa. Jätehuoltomääräykset täydentävät jätelainsäädäntöä. Tutustu jätehuollon tehtävien hoitoon Päijät-Hämeessä.

Jätelaki velvoittaa kaikkia asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjä liittymään järjestettyyn jätehuoltoon (Jätelaki 646/2011). Tämä tarkoittaa liittymistä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Jätehuoltoon liittyminen Sysmän kunnan asemakaava-alueella

Sysmän kunnan asemakaava-alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Liittymisen vaihtoehtoja ovat jäteastiat omalla kiinteistöllä tai yhteisten jäteastioiden käyttö (vaihtoehdot selitetty alempana).

Liity järjestettyyn jätehuoltoon ottamalla yhteyttä jäteastioiden kiinteistökohtaista tyhjennys- ja kuljetuspalvelua tarjoavaan yritykseen. Sysmän taajama-alueella palvelua tarjoavat:

 • RTK-palvelu Oy Sysmä, puh. 029 029 5150
 • RenoNorden Oy, puh. 020 747 9090

Jätehuoltoon liittyminen Sysmän kunnan haja-asutusalueella

Sysmän kunnan haja-asutusalueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kunta on kilpailuttanut jätteenkuljetuspalvelut. Liittymisen vaihtoehtoja ovat jäteastiat omalla kiinteistöllä, yhteisten jäteastioiden käyttö tai liittyminen aluekeräyspisteen asiakkaaksi (vaihtoehdot selitetty alempana).

Liity järjestettyyn jätehuoltoon ottamalla yhteyttä Sysmän haja-asutusalueen jätteenkuljetuspalveluita hoitavaan yritykseen:

RenoNorden Oy, puh. 020 747 9099 (haja-asutusalueen jätteenkuljetus ja aluekeräyspisteiden ylläpito sekä näihin liittyvä asiakaspalvelu ja kompostointi-ilmoitukset).

Jätehuoltoon liittymisen vaihtoehdot

 1. Jäteastiat kiinteistöllä (kotinouto)
 2. Yhteinen jäteastia (jätekimppa) 
  • Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt , jotka sijaitsevat lähinaapureina
  • Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää
   • kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä keräysastiasta tai 
   • kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai 
   • vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen
  • Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden käyttö edellyttää Päijät-Hämeen jätelautakunnan myöntämää poikkeamispäätöstä
  • Kimpalla on oltava yhdyshenkilö. Kimpan yhdyshenkilö tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteenkuljetuksen jätehuollon asiakaspalvelusta. Jäteastiat voi ostaa tai vuokrata.
  • Yhteisten jäteastioiden tai kompostorin käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen lomakkeella Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, kerättävät jätelajit, jäteastioiden sijainti, koko ja määrä sekä tiedot yhteistä jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä sekä kiinteistöjen käyttötarkoitus (vakituinen/vapaa-ajanasunto).
  • Yhdyshenkilön on ilmoitettava yhteisen jäteastian käytössä tapahtuvista muutoksista aina sekä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle että jätehuollon asiakaspalveluun.
 3. Liittyminen aluekeräyspisteen asiakkaaksi (vain Sysmän haja-asutusalueella, vain jos kiinteistölle ei pääse autolla)

Jätehuollon keskeyttäminen

Jätehuollon kotinoudon voi keskeyttää, mikäli asuinrakennus on käyttämättä vähintään neljän viikon ajan. Alle vuoden mittaisesta keskeytyksestä ilmoitetaan jätehuollon asiakaspalveluun.

Yli vuoden mittaisesta keskeytyksestä ilmoitetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnalle lomakkeella. 
Jätteenkuljetuksen voi keskeyttää enintään kolmeksi vuodeksi.

Jätteiden lajitteluvelvoitteet ja jäteastian tyhjennysvälit

Jätteet tulee lajitella niiden syntypaikalla. Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen tulee lajitella jätteet vähintään energia- ja sekajäteastiaan. Kiinteistöjen ja kimppojen jäteastioihin voi laittaa päivittäin syntyvät talousjätteet.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Osassa Rinki-ekopisteitä kerätään myös kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä.

Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n palvelupisteisiin. Lue lisää päivittäisjätteiden lajitteluvelvoitteista ja jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Jätemaksut

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta on kilpailuttanut jäteastioiden tyhjennykset ja jätteenkuljetukset ja ne on määritelty Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiakohtaiset jätemaksut: jätetaksa.

Jätelautakunnalle jätettävät ilmoitukset ja hakemukset

Jätelautakunnalle tehdään hakemukset ja ilmoitukset E-lomake palvelun kautta sähköisesti. E-lomake palvelu ei edellytä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Paperisia ilmoituslomakkeita saa vain kunnan palvelupisteestä. Jätelautakunta ei ota vastaan vapaamuotoisia hakemuksia ja ilmoituksia.

Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 Lahti ja paperiset ilmoitukset osoitteella Päijät-Hämeen jätelautakunta, Askonkatu 2, 15100 Lahti.

Sysmän kunnan palvelupiste, Valittulantie 5, 19700 Sysmä.

Ekomaksusta tehtävät asuinrakennuksen tietojen muutokset

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n palvelut Sysmässä

Hyödyllisiä linkkejä

Sivun alkuun

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

Hyväksyn