Jätehuoltomääräyksistä usein kysyttyä

Olen uusi omakotiasukas. Millaisen jäteastian hankin ja miten monta jäteastiaa tarvitaan omakotitaloon?

Omakotitaloilla ja paritaloilla, joissa on 1-2 huoneistoa, sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Biojätteiden omatoimista kompostointia suositellaan.

Kukin kiinteistö kilpailuttaa itse kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset ja tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteiden kuljetuksen valitsemaltaan yritykseltä. Jäteastiat voi ostaa omaksi tai vuokrata kuljetusliikkeeltä.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioiden tulee olla kannellisia, tartuntakahvoilla ja pyörillä varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun.
Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ei saa käyttää 1.1.2016 jälkeen.

Katso oman kuntasi jätehuoltopalvelut sivuiltamme: Jätehuolto kunnittain.

Minulta ei tule paljoa jätettä, onko mahdollista hankkia yhteiset jäteastiat naapurini kanssa?

Kyllä, kiinteistöt voivat hankkia yhteiset jäteastiat eli kimppa-astiat. Kimpan yhdyshenkilö tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteenkuljetuksen valitsemaltaan yritykseltä. Jäteastiat voi ostaa tai vuokrata kuljetusliikkeeltä.

Yhteisten jäteastioiden käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kuljetusyritykselle ja Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, kerättävät jätelajit, jäteastioiden sijainti, koko ja määrä sekä tiedot jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä sekä kiinteistöjen käyttötarkoitus (vakituinen/vapaa-ajanasunto).

Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt , jotka sijaitsevat lähinaapureina.

Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää: kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen (3) kilometrin päässä yhteisestä keräysastiasta tai kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai  vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen.

Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden käyttö edellyttää Päijät-Hämeen jätelautakunnan myöntämää poikkeamispäätöstä.

Katso oman kuntasi jätehuoltopalvelut sivuiltamme: Jätehuolto kunnittain.

Olen hankkinut mökin Sysmästä, miten hoidan kuntoon mökin  jätehuollon?

Sysmän kunnan haja-asutusalueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kunta on kilpailuttanut jätteenkuljetuspalvelut.  Kiinteistön haltija voi tilata kiinteistökohtaisen jäteastioiden tyhjennyksen tai liittyä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Sopimus tehdään jätteenkuljetuspalveluita hoitavan yrityksen,  RenoNorden Oy, kanssa. Jätehuollon voit siis hoitaa kuntoon ottamalla yhteyttä RenoNorden Oy:n asiakaspalveluun puh. 020 747 9099.

Minulla on mökki Vääksyssä ja asun Lahden keskustassa kerrostalossa, voinko tuoda mökillä syntyneet jätteet vakituisen asunnon jäteastiaan?

Jätteiden kuljettaminen vakinaisen asuinpaikan jäteastiaan ei ole enää mahdollista, jos kiinteistöt eivät ole lähinaapureita. Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä. Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Vapaa-ajan asumiseen käytettävillä kiinteistöillä on oltava käytössään sekajäteastia ja energiajäteastia.

Asikkalan kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Asikkalassa kiinteistökohtaista kuljetuspalvelua tarjoavat kuljetusyhtiöt löytyvät sivulta: Jätehuolto kunnittain.

Meillä ei tule kuin pussillinen sekajätettä 8 viikon tyhjennysvälillä. Voimmeko luopua kokonaan sekajäteastiasta?

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä on oltava käytössään sekajäteastia ja energiajäteastia. Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, kuitenkin vähintään seuraavasti:

  • energiajäte: pisin tyhjennysväli 12 viikkoa
  • sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan, pisin tyhjennysväli 12 viikkoa
  • sekajäte, jossa mukana biojäte, pisin tyhjennysväli  2 viikkoa

Jäteastioiden tyhjennysvälin pituutta voidaan harventaa tapauskohtaisesti. Mikäli haluaa pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä harvemmaksi kuin 2 viikkoa, biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä tulee tehdä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle kompostointi-ilmoitus. Tämän jälkeen tyhjennysvälin pidentämisestä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Seka- ja energiajätteen tyhjennysvälin pidentämistä pidemmäksi kuin 12 viikkoa haetaan tekemällä kirjallinen hakemus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle, jonka jälkeen asiasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.  Pisin myönnettävä tyhjennysväli energiajätteelle on 26 viikkoa vakituisessa tai vapaa-ajan asunnossa. Jos kiinteistöllä kompostoidaan asianmukaisesti, myös sekajätteen  tyhjennysväliä voidaan harventaa enintään 26 viikkoon vakituisessa tai vapaa-ajan asunnossa. Jos kiinteistöllä ei kompostoida, sekajäteastian tyhjennysväliä ei harvenneta.

Pitääkö meidän liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen vaikka emme tuota kesämökillä kuin korkeintaan pussillisen jätettä koko vuonna? Käymme mökillä pari kertaa kesässä kahvittelemassa.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisellä ei ole tekemistä tuotetun jätteen määrän kanssa. Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. (Jätelaki 646/2011). Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa.

Vaihtoehdot vakituisen asunnon tai vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestämiseksi:

  • Jäteastiat kiinteistöllä: Kukin kiinteistö tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteiden kuljetuksen valitsemaltaan yritykseltä. Jäteastiat voi ostaa tai vuokrata kuljetusliikkeeltä.
  • Yhteisastiat eli kimppa-astiat kiinteistöllä tai sovitussa paikassa: kimpan yhdyshenkilö tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteenkuljetuksen valitsemaltaan yritykseltä. Jäteastiat voi ostaa tai vuokrata kuljetusliikkeeltä. Yhteisten jäteastioiden käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kuljetusyritykselle ja Päijät-Hämeen jätelautakunnalle.
  •  Aluekeräyspisteitä on kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla Orimattilan Artjärvellä sekä Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueella. Sopimus aluekeräyspisteen käytöstä tehdään jätteenkuljetusyrityksen kanssa, joka hoitaa jätteenkuljetusta kunnan puolesta.

Asun Asikkalan syrjäkylällä ja meillä on ollut tähän asti vain sekajäteastia, pitääkö meidän hankkia nyt myös toinen astia energiajätteelle?

Kyllä, omakotitaloilla ja paritaloilla, joissa on 1-2 huoneistoa, sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Biojätteiden omatoimista kompostointia suositellaan. Tämä koskee kaikkia kuntia Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella.

Asun 15 huoneiston kerrostalossa Järvelässä, pitääkö meidän aloittaa biojätteen lajittelu?

Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa (ei Hämeenkoskella), Lahdessa ja Orimattilassa (ei Artjärvellä) asemakaavoitetuilla alueilla kerros- ja rivitaloissa, joissa on vähintään 10 huoneistoa, on biojätteen lajitteluvelvoite. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei näin ollen koske Kärkölän kunnan Järvelän taajamaa.

Pidämme  vuorotteluvapaata 10 kuukauden ajan ja lähdemme ulkomaille. Katkaisemme jätekuljetuksen siltä ajalta. Pitääkö siitä ilmoittaa johonkin, esim.  jäteviranomaiselle?

Jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä vähintään neljän viikon ajan. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljetuksen keskeyttämistä.

Kun halutaan keskeyttää jätteenkuljetus alle vuoden mittaiseksi ajaksi, silloin riittää kun ilmoittaa siitä kirjallisesti jätteenkuljetusta suorittavalle kuljetusyritykselle. Jos keskeytys on yli vuoden mittainen, niin silloin tehdään asiasta kirjallinen ilmoitus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle.

Asun rivitalossa, jossa on 9 huoneistoa. Montako jäteastiaa meillä tulee olla uusien jätehuoltomääräysten mukaan?

Jäteastioiden määrä pysyy samana kuin aiemmin. Asuinkiinteistöillä, joissa on 3 - 9 huoneistoa, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Taajama-alueella myös paperille tulee hankkia oma keräysastia. Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöltä paperi kerätään maksutta. Biojätteiden omatoimista kompostointia suositellaan.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset viedään ekopisteisiin ja vuoden 2016 alusta tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Myös kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä kerätään vuoden 2016 alusta alkaen tuottajan järjestämissä Rinki-ekopisteissä.

Ollessani lasten kanssa metsäretkellä löysin maastoon hylätyn sohvan ja muuta jätettä, kuten auton akkuja. Kenelle voin ilmoittaa tästä?

Ilmoita roskaantumisesta oman kuntasi ympäristösuojeluviranomaiselle. Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle (esim. roskaantumisasiat ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta).

Ympäristönsuojeluviranomaisten ajantasaiset yhteystiedot löydät sivulta: Jätehuollon tehtävien hoito Päijät-Hämeessä.

Voinko polttaa muovit ja muun samanlaisen jätteen risujen kanssa nuotiossa?

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Haja-asutusalueella voidaan avopolttona polttaa vain vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia ja käsittelemätöntä puujätettä. Käsittelemätön puujäte on kyllästämätöntä, pinnoittamatonta ja sitä ei ole maalattu eikä se sisällä liima-aineita.

Kiinteistön tulipesissä voidaan polttaa lämmityksen yhteydessä puhdasta puuta, oksia, risuja ja käyttää sytykkeenä paperia ja pahvia.

Meillä on kesämökki ja olemme siellä vain kesäaikaan kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Riittääkö että jäteastiat tyhjennetään vain tuona aikana?

Kyllä riittää. Voitte keskeyttää jäteastioiden tyhjennyksen kirjallisella ilmoituksella kuljetusliikkeelle, mikäli kiinteistö on tyhjillään ja käyttämättä yli 4 viikkoa, esim. kesämökkien jätehuolto voidaan näin keskeyttää talven ajaksi.

Miksi minun täytyy liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen? Syön päivittäin töissä ja poltan vähäiset syntyvät jätemuovit takassa lämmityksen yhteydessä.

Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. (Jätelaki 646/2011). Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Kiinteistön tulipesissä voidaan polttaa lämmityksen yhteydessä vain puhdasta puuta, oksia ja risuja sekä käyttää sytykkeenä paperia ja pahvia, ei siis muovia.

Asuimme ennen kerrostalossa ja muutimme kuukausi sitten omakotitaloon.  Ihmettelemme nyt, miksi kukaan ei ole käynyt tyhjentämässä jäteastioita.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella jätekuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Tämä tarkoittaa sitä, että asukkaat tekevät itse sopimuksen jäteastioiden sekä sako- ja umpikaivojen tyhjennyksestä valitsemansa kuljetusliikkeen kanssa.

Katso oman kuntasi jätehuoltopalvelut täältä.

Mitä tehtäviä Päijät-Hämeen jätelautakunta ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy hoitavat?

Päijät-Hämeen jätelautakunta hoitaa jätelain mukaiset jätehuollon viranomaistehtävät ja se koostuu 13:sta kuntien nimeämästä jäsenestä. Jätelautakunnan muodostavat kunnat ovat: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä.

Jätelautakunnan tehtäviä ovat: jätehuoltomääräysten antaminen, jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset, jätetaksan hyväksyminen, jätemaksupäätökset ja maksujen perintä, jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset, jätteenkuljetuksen seuranta ja jätteenkuljetusrekisterin ylläpito sekä yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset. 

Lue lisää jätelautakunnan tehtävistä sivulta: Jätehuollon tehtävien hoito Päijät-Hämeessä.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy  (PHJ) on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa jätelautakunnan kuntien jätteiden vastaanotto-, käsittely-, hyödyntämis- ja kehittämistehtävät, ekomaksulaskutuksen sekä jäteneuvonnan. Asukaspalveluita voivat käyttää kaikki alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat ja ne rahoitetaan pääosin asuntokohtaisella ekomaksulla.

 Lue lisää Päijät-Hämeen Jätehuollon tehtävistä sivulta: Jätehuollon tehtävien hoito Päijät-Hämeessä.

Mistä voi saada jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen liittyvää neuvontaa?

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy  (PHJ) on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa jätelautakunnan kuntien jätteiden vastaanotto-, käsittely-, hyödyntämis- ja kehittämistehtävät, ekomaksulaskutuksen sekä jäteneuvonnan. Jätteiden lajitteluohjeet löytyvät PHJ:n kotisivuilta: Jätteiden lajitteluohjeet.

Lajitteluohjeet löytyvät myös jokaiseen kotitalouteen jaettavasta Lokki - kalenterista. Palvelu- ja lajitteluneuvojamme auttavat kaikenlaisissa jätepulmissa. Meille voi soittaa maanantaista – perjantaihin klo 9-15, jolloin neuvojamme palvelevat henkilökohtaisesti numerossa  03 871 1766 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Talomme on todettu olevan ns. hometalo ja se on asetettu asumiskieltoon. Pitääkö meidän maksaa asuinkelvottomasta talosta jätemaksuja?

Mikäli kiinteistöllä sijaitseva rakennus on asuinkelvoton tai purettu, ei kiinteistön tarvitse kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätemaksun poistoa haetaan kirjallisesti lomakkeella, joka löytyy Päijät-Hämeen jätelautakunnan sivuilta.

Jos hakemuksen perusteluna on kiinteistön käyttökelvottomuus, liitetään hakemukseen kunnan rakennusvalvonnan tai ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto tai valokuvin täydennetty kirjallinen selvitys kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen kunnosta.

  

Sivun alkuun

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

Hyväksyn