Keskitetysti kilpailutetusta jätteenkuljetuksesta usein kysyttyä

Keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus (kunnan järjestämä jätteenkuljetus) tarkoittaa sitä, että Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on yhteisesti kilpailuttanut esim. asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen seka- ja energiajätteiden tyhjennykset koko kunnan alueella tai kunnan haja-asutusalueella. Jätehuoltoon liittyminen, muutokset palveluissa, asiakaspalvelu, laskutus sekä reklamaatiot tapahtuvat joko PHJ:n tai urakoitsijan asiakaspalvelun kautta.

Eivätkö asukkaat saa enää kilpailutuksen jälkeen itse päättää milloin jäteastiat tulee tyhjentää?

Asukas voi myös kunnan kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa vaikuttaa jäteastioidensa tyhjennysväleihin. Itse kilpailutuksella ei ole vaikutusta tyhjennysvälien pituuteen, sillä Päijät-Hämeen jätelautakunta on laatinut Päijät-Hämeen kuntiin yhtenäiset jätehuoltomääräykset, joissa on määritelty mm. tyhjennysvälit.

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä on oltava käytössään sekajäteastia ja energiajäteastia. Jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennysvälit:

  • energiajäte, pisin tyhjennysväli 12 viikkoa
  • sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan, pisin tyhjennysväli 12 viikkoa
  • sekajäte, jossa mukana biojäte, pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa

Mikäli haluaa pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä harvemmaksi kuin 2 viikkoa, tulee kiinteistön biohajoava elintarvike- ja keittiöjäte (ruokajäte) kompostoida, ja siitä tulee ilmoittaa jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

Seka- ja energiajätteen tyhjennysvälin pidentämistä pidemmäksi kuin 12 viikkoa, haetaan E-lomakkeella Hakemus tyhjennysvälin pidentämiseksi. Päijät-Hämeen jätelautakunnalle sähköisesti toimitettava E-lomake palvelu ei edellytä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Paperisia lomakkeita saa kunnan palvelupisteistä, johon lomakkeen voi jättää täytettynä. Päätöksen saamisen jälkeen asiasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.  Pisin myönnettävä tyhjennysväli energiajätteelle on 26 viikkoa vakituisessa tai vapaa-ajan asunnossa. Jos kiinteistöllä kompostoidaan asianmukaisesti, myös sekajätteen tyhjennysväliä voidaan harventaa enintään 26 viikkoon vakituisessa tai vapaa-ajan asunnossa. Jos kiinteistöllä ei kompostoida, sekajäteastian tyhjennysväliä ei harvenneta.

En ole järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä, sillä minulta tulee niin vähän jätettä. Toimitan jätteet itse jäteasemalle. Tarvitseeko minun liittyä?

Kyllä, kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja lajitella jätteet vähintään energia- ja sekajätteeseen. Liittymisellä ei ole tekemistä tuotetun jätteen määrän kanssa. Jätteen vähäinen määrä ei täten ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Kiinteistön jäteastiat on tarkoitettu kotitalouden päivittäiselle jätteelle. Satunnaisesti syntyvät ja isommat jätteet, kuten muutto-, remontti- ja rakennusjätteet toimitetaan jäteasemalle.

Lisääntyykö kiinteistöjen jätetiloissa suoritettu valvonta kunnan kilpailutuksen myötä?

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema kunnan jätehuollon käytännön toimeenpanossa. Jätehuoltomääräyksissä määritellään, miten kiinteistöt toimivat ja miten jätteet kuljetetaan. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä. Lajittelun toteutuminen on kuitenkin asukkaan vastuulla. Jäteauton kuljettajalla on mahdollisuus jättää ottamatta kyytiin oleellisesti väärin lajiteltua jätettä, jolloin hän jättää asiasta asukkaalle kehotuksen oikeaan lajitteluun.

Miten varmistetaan, että hinnat eivät nouse pitkällä aikavälillä?

Urakkakauden kesto on uusissa urakoissa vähintään neljä vuotta ja maksimissaan kuusi vuotta. Kilpailutus takaa asukkaille edullisen hintatason. Hintoihin on mahdollista tulla muutoksia kesken urakkakauden erittäin perusteltujen laskelmien pohjalta, mitkä jätehuollon viranomainen, jätelautakunta käsittelee ja mahdollisesti hyväksyy.

Kenen vastuulle kuuluu keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen tai sen ohjauksen epäkohtien korjaaminen?

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa kilpailutuksen ja sen valvonnan kuntien puolesta. Tällöin myös valvonta kuuluu ensisijaisesti Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Asiakas reklamoi epäkohdista PHJ:lle, joka puuttuu epäkohtiin.

Häviävätkö kaikki pienet kuljetusyritykset järjestelmän myötä?

Alueilla, jossa keskitettyä kilpailutusta on jo pidempään toteutettu, on havaittu, että kilpailutuksessa ovat toistuvasti pärjänneet nimenomaan pienet ja tehokkaat kuljetusyritykset, myös alueelle uudet toimijat. Kilpailutuksen myötä on uusilla toimijoilla mahdollisuus päästä alueelle.

Joutuvatko kaupunkilaiset nyt maksamaan haja-asutusalueiden jätteenkuljetuksen kulut?

Keskitetysti kilpailutetussa jätteenkuljetusjärjestelmässä eri asuinalueiden jätehuolto kilpailutetaan erillisissä urakoissa. Tämä tarkoittaa, että lyhyempi kuljetusmatka merkitsee myös pienempiä kuljetuskustannuksia ja sitä kautta halvempaa jäteastian tyhjennyshintaa. Lahtelainen ei jatkossakaan subventoi vaikkapa padasjokelaisen kuljetuskustannuksia.

Mitä hyötyä asukkaalle on keskitetysti kilpailutetusta jätteenkuljetuksesta?

Keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus tasapuolistaa asukkaiden palveluita ja laskee jätehuollon hintoja. Myös ympäristö voittaa, kun jäteralli ja sen myötä ilmastopäästöt vähenevät. Jätteiden kierrätysedellytykset paranevat, kun voidaan järjestelmällisesti kehittää erilliskeräystä ja uusia keräysjärjestelmiä. Keskittämisen hyviä puolia on myös se, että toimijoiden roolit selkenevät ja vapaamatkustus vähenee, koska yksi taho vastaa jätehuollon kokonaisuudesta. Näin hallinnolliset kulut vähenevät.

Paljonko jätteenkuljetuksen säästöt tulevat olemaan euroina vuodessa?

Euromääräinen säästö riippuu siitä, millainen sopimus kiinteistöllä on aiemmin ollut ja kuinka usein astioita tyhjennetään. Jos vaikkapa molempien astioiden (seka- ja energiajäte) tyhjennykset toteutetaan kahden viikon välein, voi parhaimmillaan säästö olla useita satoja euroja vuodessa.

Kärkölässä siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7.2017 alkaen näyttää kilpailutuksen seurauksena laskevan jäteastian tyhjennyshintoja osin jopa 40 %. Orimattilan Artjärvellä uusi urakka laskee hintoja keskimäärin 10-20 %.

Minulta ei tule paljoa jätettä, onko mahdollista hankkia edelleen yhteiset jäteastiat naapurini kanssa?

Kyllä, kiinteistöt voivat hankkia yhteiset jäteastiat eli kimppa-astiat. Kimpan yhdyshenkilö tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteenkuljetuksen. Jäteastiat voi ostaa tai vuokrata kuljetusliikkeeltä.

Yhteisten jäteastioiden käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun ja Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, kerättävät jätelajit, jäteastioiden sijainti, koko ja määrä sekä tiedot jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä sekä kiinteistöjen käyttötarkoitus (vakituinen/vapaa-ajanasunto). Ilmoitus useamman kiinteistön yhteisestä jäteastiasta.

Asun syrjäkylällä ja meillä on ollut tähän asti vain sekajäteastia, pitääkö meidän hankkia nyt myös toinen astia energiajätteelle?

Kyllä, kaikilla asuinkiinteistöillä, myös vapaa-ajanasunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energia- ja sekajätteeseen. Biojätteiden omatoimista kompostointia suositellaan. Lajitteluvelvoitteet koskevat kaikkia kuntia Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella.

Katso oman kuntasi jätehuoltopalvelut täältä.

Sivun alkuun

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

Hyväksyn