Biojätteen erilliskeräyspalvelun kokeilu Lahdessa

Biojätteen erilliskeräyspalvelukokeilu on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) hallinnoima kokeilu, jossa pilotoidaan uudenlaista tapaa erilliskerätä pientaloasujien keittiössä syntyvät biojätteet. Pilotoitava konsepti perustuu toimintamalliin, jossa pääosa pientaloasujien biojätteistä erilliskerätään jäteautoa pienemmällä ajokalustolla. Kokeilu toteutetaan Lahdessa taajama-alueella, mikäli löydämme yhdeltä alueelta vähintään 170 Pienastia-asiakasta ja 30 Biolinkki-asiakasta. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Asiakashaku palvelukokeiluun on päättynyt 31.5.2020. Kiitos kaikille ilmoittautuneille!

Olemme aloittaneet yhteydenotot ilmoittautuneisiin sähköpostitse. Julkaisemme lopulliset alueet tällä sivustolla yhteydenottojen jälkeen. Olemme yhteydessä kaikkiin ilmoittautujiin mahdollisimman pian. Lopullinen alue määräytyy sen mukaan, missä kysyntä palvelulle on ollut suurinta.

Ajankohta: syksy 2020 – syksy 2021
Paikkakunta: Lahti
Pienastia-asiakastavoite: 170
Biolinkki-asiakastavoite: 30

Asiakashinnoittelu ja lisätiedot

Kokeiluun haettiin mukaan kahdenlaisia vapaaehtoisia kotitalouksia: Pienastia-asiakkaita ja Biolinkkejä. Asiakkuuksien hinnoittelun ja lisätiedot löydät alta:

Palvelumaksu: 6,50 €/tyhjennys (sis. alv 24 %)
Tyhjennykset tehdään jätehuoltomääräysten mukaisesti kahden viikon välein.
Palvelumaksu sisältää: biojäteastiat sisä- ja ulkokäyttöön, vuoden paperiset biojätepussit, biojätteiden jätekuljetuksen ja käsittelymaksun.

Pienastia-asiakas on kotitalous, jonka pihalle sijoitetaan yksi pienempi biojäteastia. Jäteastia tyhjennetään kahden viikon välein palveluntuottajan toimesta lähellä sijaitsevan Biolinkin biojäteastiaan.

Tyhjennysmaksu: 5,00 €/tyhjennys (sis. alv 24 %)
Tyhjennykset tehdään jätehuoltomääräysten mukaisesti kahden viikon välein.
Palvelumaksu sisältää: biojäteastiat sisä- ja ulkokäyttöön, vuoden paperiset biojätepussit, biojätteiden jätekuljetuksen ja käsittelymaksun.

Biolinkki on kotitalous, jonka pihalle sijoitetaan pienen biojäteastian sijaan vakiokokoinen 240 litran jäteastia. Tähän jäteastiaan täytetään sekä Biolinkin toimesta omassa taloudessa syntyvät, että samaan linkkiin kuuluvien Pienastia-asiakkaiden biojätteet kahden viikon välein palveluntuottajan toimesta.

Biolinkeillä on kokeilussa tärkeä rooli ja he voivat tästä syystä osallistua kokeiluun edullisemmilla kustannuksilla kuin Pienastia-asiakkaat. Toivommekin, että mahdollisimman moni kotitalous ilmoittautuisi vapaaehtoiseksi Biolinkiksi. Iso joukko potentiaalisia Biolinkkejä mahdollistaa sen, että asuinalueen biojätekeräykset voidaan suunnitella mahdollisimman tehokkaiksi.


Syitä osallistua kokeiluun

Kokeiluun osallistumalla autat meitä ja itseäsi valmistautumaan tulevaan

Tiesitkö, että EU on tiukentanut kierrätystavoitteitaan ja kansallinen jätelainsäädäntö tulee muuttumaan jo lähitulevaisuudessa? Uuden jätelainsäädännön myötä myös biojätteiden erilliskeräysvelvoitteet tulevat kiristymään ja on todennäköistä, että vuoteen 2024 mennessä biojätteiden erilliskeräysvelvoite koskee yli 10 000 asukkaan taajamien kaikkia kiinteistöjä. Me haluamme vastata tähän haasteeseen jo nyt kehittämällä yhteistyössä asukkaiden kanssa pientaloasujille räätälöidyn erilliskeräysratkaisun. Erilliskeräyksen vaihtoehto on ruokajätteen kompostointi.

Biojätteiden lajittelu on todellinen arjen ekoteko

Tiesitkö, että biojätteet voidaan erilleen kerättynä hyödyntää lähes 100 prosenttisesti? Prosessi toimii siten, että LABIO Oy:n biokaasulaitoksessa otetaan ensin biojätteestä kuivamädättämällä talteen raakabiokaasu, joka jalostetaan maakaasua vastaavaksi biokaasuksi ja jota voidaan käyttää liikennepolttoaineena. Mädätyksestä jäljelle jäävä jäännös kompostoidaan kompostointilaitoksessa ja siitä valmistetaan lannoitetta ja multaa, josta uudet hyötykäyttöön tarkoitetut kasvit saavat ravinteikkaan alun uudelle kasvutaipaleelleen. Tämän jälkeen ravinteiden kiertokulku voi alkaa jälleen alusta – tämä jos mikä on sitä paljon puhuttua kiertotaloutta!

Yksi tyhjennysmaksu, paljon sisältöä

Haluamme varmistaa, että biojätteiden erilliskeräyksen aloittaminen on sinulle mahdollisemman helppoa. Olemmekin luoneet palvelumallin, jossa yksi tyhjennysmaksu sisältää kaiken tarvittavan biojätteiden erilliskeräyksen aloittamiseksi: biojäteastiat sisä- ja ulkokäyttöön, paperiset biojätepussit kokeilun ajaksi, sekä biojätteiden jätekuljetuksen ja käsittelymaksun. Lisäksi kaikki palvelussa loppuun asti mukana olleet asiakkaat saavat kokeilussa käytetyt sisä- ja ulkojäteastiat omakseen.

Kokeiluun osallistumalla voit säästää rahaa

Kokeiluun osallistumalla voit säästää jätehuoltokuluissasi. Kun biojätteet kerätään erilleen sekajätteestä, voi sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää jopa 16 viikkoon. Vielä tätäkin pidempi tyhjennysväli on mahdollinen hakemalla sitä jätehuoltoviranomaiselta.

Usein kysytyt kysymykset

Kokeilu on suunnattu kaikille sellaisille pientalossa asuville kotitalouksille, jotka tällä hetkellä lajittelevat ruokajätteensä sekajäteastiaan, mutta jotka haluavat edistää kierrätystä alkamalla lajitella ruokajätteensä erilleen.

Biojätteen erilliskeräykselle vaihtoehtoinen tapa on ruokajätteen kompostointi kompostorissa.

Kokeilua ei ole tarkoitettu rivitaloille.

Kokeilun tarkoituksena on kehittää yhdessä asukkaiden kanssa biojätteiden erilliskeräystä, jotta voimme paremmin varautua pientaloasujia koskeviin, lainsäädännöstä ja tiukentuneista kierrätystavoitteista tuleviin erilliskeräysvelvoitteisiin.

Kyseessä on kokeilu ja täysin uudenlainen tapa kerätä biojätteitä pientaloasujilta. Kokeilussa asiakasmäärä ei voi olla liian suuri, jotta voimme vastata nopeasti ja tehokkaasti mahdollisesti esiin nouseviin haasteisiin ja ratkaista ne joustavasti.

Palvelukokeilussa asukas saa kaiken tarvitsemansa, jotta hän voi aloittaa biojätteiden erilliskeräyksen kotonaan. Toivomme kuitenkin, että ilmoittautuessaan vapaaehtoiseksi osallistuja sitoutuu kokeiluun koko sen keston ajaksi, lajitteluohjeiden noudattamiseen ja antamaan palautetta palvelusta. 

Kokeilu toteutetaan Lahdessa sellaisella alueella, jossa saamme tavoitteemme 170 Pienastia- ja 30 Biolinkki-asiakkaasta täyteen. Mikäli tällaisia alueita on useita, tullaan kokeilu suorittamaan alueella, jossa vapaaehtoiset pientalot ovat sijoittuneet toisiinsa nähden kaikista tiiviimmin. 

 

Ilmoitamme valinnoista henkilökohtaisesti mukaan valituille kotitalouksille ja kokeilualueesta tällä sivustolla kesä-heinäkuussa 2020. 

Valitsemme Biolinkit niistä vapaaehtoisista, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa toimia Biolinkkeinä kokeilussa. Biolinkkien valinnassa painotetaan logistista suunnittelua, joka tarkoittaa sitä, että Biolinkeiksi valikoidaan ensisijaisesti sellaisia vapaaehtoisia kotitalouksia, joiden sijoitus huomioon ottaen voidaan toteuttaa kaikista tehokkain erilliskeräys. Pyrimme tällä tavalla tehostamaan jäteauton erilliskeräystä siten, että sen käynti alueella olisi mahdollisimman lyhyt.

Mikäli vapaaehtoisten Biolinkkien määrä jää alle tavoiterajan, kokeilua ei voida toteuttaa. Toivommekin, että mahdollisimman moni ilmoittautuisi vapaaehtoiseksi Biolinkiksi, jotta kokeilu voidaan toteuttaa!

Mikäli asiakastavoitteisiin päästään, niin itse erilliskeräyksen on määrä alkaa syksyllä 2020 ja päättyä syksyllä 2021.

Huomioithan, että vallitseva Koronavirustilanne voi aiheuttaa muutoksia kokeilun aloitus- ja lopetusajankohtiin. Mikäli näin tapahtuu, tiedotamme asiasta tällä sivustolla ja kaikille asianosaisille.

Tällä hetkellä suunnitelmissa ei ole laajentaa asiakasmääriä kokeilun aikana. Mikäli tällainen mahdollisuus kuitenkin toteutuu, niin ilmoitamme asiasta tällä sivustolla.

Pienastia-asiakas
Biojäteastia kannattaa sijoittaa seka- ja energiajäteastioiden luo siten, että astian tyhjentäjä löytää sen helposti.

Biojäteastiassa on lukitusmekanismi, joten voit huoletta sijoittaa sen maahan ilman pelkoa haittaeläimistä. Muistathan kuitenkin lukita astian aina käytön jälkeen.

Astian voi halutessaan kiinnittää myös jätekatokseen. Huomioithan, että kiinnityksen jälkeen astian tulee avautua esteettömästi, jotta kuljettajan on turvallista tulla tyhjentämään se. Astia suositellaan kiinnittämään noin postilaatikon korkeudelle, jotta sen tyhjentäminen on mahdollisimman helppoa.

Biolinkki-asiakas
240 litran biojäteastia sijoitetaan seka- ja energiajäteastioiden viereen tai niiden välittömään läheisyyteen.

Osallistuja saa koejakson alussa paperisia pusseja, joiden on laskettu riittävän koko kokeilun ajalle. Jos pussit kuitenkin loppuvat kesken, voit taitella uusia pusseja sanomalehdestä tai vaihtoehtoisesi käyttää kaupoissa myytäviä paperisia pusseja.

Sanomalehdestä taiteltavan biojätepussin ohjevideon löydät täältä.

Pienastia-asiakas
Ulkoastiaa täyttäessä on hyvä huomioida, että sen kansi tulee saada suljettua ja lukittua mahdollisten haittaeläin- ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Astiakoko on pyritty mitoittamaan perhekoon mukaisesti siten, että sen tilavuus on riittävä kahden viikon jätemäärien erilliskeräyksen ajaksi. Huomioithan, että kokeilu on suunnattu nimenomaan keittiössä syntyvien biojätteiden erilliskeräystä varten, joten on ensisijaisen tärkeätä, että lajitteluohjeita noudatetaan koko kokeilun ajan.

Biolinkki-asiakas
Voit täyttää pihallasi sijaitsevaa biojäteastiaa normaalisti, lajitteluohjeiden mukaisesti.

Pienastia-asiakkaan biojätteet tyhjennetään palveluntuottajan toimesta ilmoitetun aikataulun mukaisesti kahden viikon välein.

Myös Biolinkin ulkoastia tyhjennetään ilmoitettua aikataulua noudattaen, aina kahden viikon välein.

Pienastia-asiakas
Paperisen biojätepussin ja ulkoastian suojapussin avulla ulkoastia säilyy pääosin puhtaana. Mikäli astia kuitenkin likaantuu, sen saa nopeasti puhtaaksi joko talouspaperilla pyyhkien tai huuhtelemalla se pienellä määrällä vettä.

Biolinkki-asiakas
240 litran astiat puhdistetaan tarvittaessa palveluntuottajan toimesta.

Mikäli astia hajoaa siten, ettei sen avulla ole enää mahdollista jatkaa keräystä, ole yhteydessä PHJ:n asiakaspalveluun.

Mikäli haluat keskeyttää palvelun ennen palvelukokeilun lopetusajankohtaa, olethan yhteydessä PHJ:n asiakaspalveluun. Huomioithan, että tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa keräysvälineet takaisin PHJ:lle.

Kaikki kokeiluun osallistuvat kotitaloudet ovat Bioneerejä! Aikansa edelläkävijöitä, jotka haluavat tehdä arjen ympäristötekoja, edistää kierrätystä ja kehittää tulevaisuuden jätehuoltoa yhdessä PHJ:n kanssa.

Kun lajittelee ruokajätteen erikseen sekajätteestä biojäteastiaan, voi sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää aina 16 viikkoon asti. Muutoin sekajäteastian tyhjennysväli on maksimissaan 2 viikkoa, samoin kuin biojäteastian. Sekajäteastian tyhjennysvälin voi pidentää yli 16 viikon maksimissaan 26 viikkoon hakemalla jäteastian tyhjennysvälin pidennystä jätehuoltoviranomaiselta. Sopivan tyhjennysvälin voi määritellä omien tarpeidensa mukaan.

Voit laskea yksilöllisen säästöpotentiaalisi tarkastamalla sekajäteastiasi yhden kerran tyhjennyshinnan jätteenkuljetusyhtiösi laskulta ja sijoittamalla ne alla olevaan kaavaan:

(Sekajäteastian tyhjennyksen kokonaishinta * 26 viikkoa) – ((Sekajäteastian tyhjennyksen kokonaishinta * tyhjennyskertojen määrä halutulla tyhjennysvälisyksillä vuodessa) + (biojätteen erilliskeräyksen palvelumaksu * 26 viikkoa))