Etäyhteydellä toteutettavat oppitunnit

Tarjoamme tilauksesta verkkoyhteyden välityksellä järjestettäviä maksuttomia neuvontatunteja PHJ:n toimialueen kouluille  vallitsevan koronatilanteen aikana. Ympäristökasvattajan etänä toteuttamat tuntikonaisuudet ovat pääsääntöisesti kohdennettu 2.luokille, 4.luokille ja 7.luokille.

Etätunti 2.luokkalaisille

Oppitunnilla käydään läpi mm. roskaamisen vaikutuksia luontoon käsittelemällä eri jätteiden maatumisaikoja, opetellaan jätteiden lajittelua ikätason mukaisesti ja pelataan lopuksi hauskaa kierrätysaiheista bingoa.

Etätunti 4.luokkalaisille

Oppitunnilla käsitellään ihmistoiminnan vaikutuksia ympäristöön ja eläimiin, opetellaan jätteiden lajittelua sekä tutustutaan seka- ja energiajätteen käsittelyyn ja materiaalien kiertoon Kujalan jätekeskuksessa.

Etätunti 7.luokkalaisille

Oppitunnilla keskitytään päivittäisjätteiden lajitteluun ja niiden hyödyntämiseen. Tunnin tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä kiertotaloudesta ja arvokkaiden raaka-aineiden hyödyntämisestä. Oppitunnilla tutustutaan myös vaatteiden elinkaareen ja pohditaan ihmisten kulutustottumuksien vaikutuksia luonnon hyvinvointiin.

TILAA NEUVONTAA