Hinnasto Kujalan jätekeskus – yritykset/raskas liikenne

Jätteiden lavakuormat, pakkaavien jäteautojen kuormat ja muut raskaan liikenteen tuomat jätekuormat otetaan vastaan Kujalan jätekeskuksessa (Sapelikatu 7, Lahti).

Kuormat ajetaan jätekeskuksen Vaa´an kautta ja maksu määräytyy painon mukaan. Kuorma voi olla yhden jätelajin kuorma tai jätelajeittain lajiteltu niin, että jätteet voi purkaa eri pisteisiin.

Kuormista, joissa on jätehuoltomääräysten ja/tai valtioneuvoston päätöksien vastaisesti hyötyjätteitä tai vaarallisia jätteitä tai kuorma ei muulla tavalla vastaa ilmoitettua jätettä, peritään 50 €/kpl (alv. 0 %) ylimääräinen käsittelymaksu ja tarvittaessa ylimääräinen siirtomaksu 25 €/tonni (alv. 0 %).

Tarkista kuormantarkastusehdot

Kuormista peritään käsittelymaksun lisäksi vastaanottomaksu 19,84 €/kuorma (alv. 24 %). Tähdellä* merkityt jätetuotteet ilman vastaanottomaksua. Jos kuljettajan ilmoituksesta johtuen laskutetaan väärää asiakasta, laskutetaan toimeksiantajaa tai jätteen tuojaa laskun korjauksesta.

Käsittelymaksu Käsittelymaksu
SEKAJÄTTEET €/t, alv. 0 % €/t, alv. 24 %
2) Sekajäte LATElle 160,00 198,40
2) Sekajäte, alle 50 % hyödynnettävää 180,00 223,20
3) Sekajäte loppusijoitukseen 179,00 221,96
¹)NESTEMÄISET JÄTTEET (OILI)  €/t, alv. 0 % €/t, alv. 24 %
Hiekanerotuskaivoliete 70,00 86,80
Muu liete 99,00 122,76
Puhdistamoliete 99,00 122,76
Rasvanerotuskaivoliete 84,00 104,16
Sadevesihiekkakaivoliete 70,00 86,80
Teollisuuden prosessiliete 99,00 122,76
Öljyinen vesi 240,00 297,60
Öljynerotuskaivoliete 200,00 248,00
Öljyvahingon imeytysjäte 99,00 122,76
TEOLLISUUSJÄTTEET €/t, alv. 0 % €/t, alv. 24 %
Laitosrejekti loppusijoitukseen(1,3) 179,00 221,96
1) Laitosrejekti LATElle 180,00  223,20
1, 4) Puru ja puupöly, epäpuhdas 180,00 223,20
1, 3) Teollisuusjäte, luokka 1 179,00 221,96
1, 3) Teollisuusjäte, luokka 2, 147,00 182,28
1, 3) Teollisuusjäte, luokka 2, jäteveroton 77,00 95,48
ERITYISKÄSITELTÄVÄ JÄTE €/t, alv. 0 % €/t, alv. 24 %
1) Asbesti, laskutus vähintään 500 kg:sta 179,00 221,96
3) Erityiskäsiteltävä jäte 179,00 221,96
3) Tuhottava erä loppusijoitukseen,
laskutus vähintään 1 000 kg:sta
179,00 221,96
Tuhottavat erät LATElle tai MURRElle,
laskutus vähintään 1 000 kg:sta
180,00 223,20
BIOJÄTTEET €/t, alv. 0 % €/t, alv. 24 %
Biojäte 90,00 111,60
1) Biojäte, teollisuus. Eläinperäisestä
ruoanvalmistusteollisuudesta
90,00 111,60
Haravointijäte, maksullinen.
Lehtiä, ruohoa, kasvijätettä.
Ekomaksun maksavilta kiinteistöiltä maksutta
60,10 74,52
Haravointi- ja risujätteen sekakuorma 75,00 93,00
Risut, maksullinen.
Ekomaksun maksavilta kiinteistöiltä maksutta
15,00 18,60
ENERGIAJÄTTEET €/t, alv. 0 % €/t, alv. 24 %
Energiajäte, kunnan vastuulle kuuluva
1) siirtokirja, jos rakennustyömaalta
70,00 86,80
Energiajäte, markkinaehtoinen
1) siirtokirja, jos rakennustyömaalta
95,00 117,80
RAKENNUSJÄTTEET €/t, alv. 0 % €/t, alv. 24 %
1) Asfalttijäte 12,50 15,50
1) Betonijäte, sivumitta alle 1m, saa olla rautoja (11620) 17,00 21,08
1) Betonijäte, sivumitta 1-5 m, saa olla rautoja (11621) 25,50 31,62
1) Betonijäte, erikoiskappaleet.
Styrox- tai villaeristeitä sisältävät kappaleet.
Vaikeasti murskattavista sovittava erikseen.
33,00 40,92
1) Betonijäte, sisältää tiiltä.
Sis. jätenumeroiden 11620 ja 11621 mukaisia betonikappaleita sekä  alle 20 paino-% tiiltä
30,00 37,20
1,3) Eristevilla loppusijoitukseen,
vain mineraali- ja kivivillakuormat
147,00 182,28
4) Huonekalujäte 160,00 198,40
1,4) Kattohuopa PHJ, kunnanvastuulle kuuluva 130,00 161,20
1) Kipsijäte 70,00 86,80
Lasi; laminoitu lasi 135,00 167,40
1) Lasi; purkuikkunat pokineen 180,00 223,20
*Metalli
1) Vaaditaan siirtokirja, jos rakennustyömaalta
maksutta maksutta
1,2,4) Rakennus- ja purkujäte LATElle 160,00 198,40
1,2,4) Rakennus- ja purkujäte LATElle,
alle 50 % hyödynnettävää
180,00 223,20
1,3) Rakennus- ja purkujäte loppusijoitukseen 179,00 221,96
1) Saniteettiposliini 75,00 93,00
1) Tiilijäte,
saa sisältää kalkkihiekka- ja kevytbetonitiiliä sekä laastia
15,50 19,22
1) Kannot,
saa sisältää maa-ainesta.
Vaaditaan siirtokirja, jos rakennustyömaalta
50,00 62,00
1) Kestopuu 220,00 272,80
*1,4) Puru (puhdas kutterinpuru ja puulastut).
Vaaditaan siirtokirja, jos rakennustyömaalta
maksutta maksutta
*1) Puujäte, kunnanvastuulle kuuluva.
Laudat, massiivipuut, kuormalavat, kaapistot,
ovet, lastulevyt jne.
Vaaditaan siirtokirja, jos rakennustyömaalta
maksutta maksutta
1) Puujäte, markkinaehtoinen.
Laudat, massiivipuut, kuormalavat, kaapistot,
ovet, lastulevyt, jne.
Vaaditaan siirtokirja, jos rakennustyömaalta
15,00 18,60
1) Maa-aines, betonimurska.
Hinnoittelu laadun, tarpeen ja sijoituspaikan perusteella
10,00 – 80,00 12,40 – 99,20
1)Maa-aines, sisältää jätettä.
Hinnoittelu laadun, tarpeen ja sijoituspaikan perusteella
20,00 – 179,00 24,80 – 221,96
1,3) Maa-aines kaatopaikalle jäteverollinen.
Maakuorma, joukossa on muuta jätettä.
Vaaditaan siirtokirja, jos rakennustyömaalta
179,00 221,96
1) Lievästi pilaantuneet maat kaatopaikan rakenteisiin. Hinnoittelu laadun, tarpeen ja sijoituspaikan perusteella 5,00 – 80,00 6,20 – 99,20
1) Voimakkaasti pilaantuneet maat.
Hinnoittelu laadun, tarpeen ja sijoituspaikan perusteella
30,00 – 80,00 37,20 – 99,20
*5) Ylijäämämaa.
Hinnoittelu laadun, tarpeen ja sijoituspaikan perusteella
0,00 – 13,00 0,00 – 16,12
MUUT JÄTTEET: LASIT €/t, alv. 0 % €/t, alv. 24 %
Lasi; pakkauslasi yrityksiltä 155,00 192,20
Lasi; pakkauslasi terveydenhuollosta 155,00 192,20
MUUT HINNAT / KAPPALEMAKSUT €/t, alv. 0 % €/t, alv. 24 %
Asiakkaasta johtuva laskun korjausmaksu, €/kpl 20,00 24,80
Koneaputyö, jäätyneiden kuormien avustus, €/kpl 35,00 43,40
Maksumuistutus, €/kpl 5,00 6,20
Pesuhalli käyttömaksu, €/30 min 20,00 24,80
Pesuhalli käyttömaksu, €/45 min 30,00 37,20
Pienlaskutuslisä, €/kpl 5,00 6,20
Punnitus, €/kpl 18,00 22,32
Säiliön pesuvesi, €/erä 20,00 24,80
Tuhoamistodistus, €/kpl 8,87 11,00
Tunnistekortti, maksullinen, €/kpl 11,50 14,26
Vastaanottomaksu, €/kpl 16,00 19,84
Ylimääräinen käsittelymaksu, €/kpl 50,00 62,00
Ylimääräinen siirtomaksu, €/tonni 25,00 31,00

1) Edellytetään jätteen siirtokirjaa. Siirtokirjoja saa veloituksetta Kujalan jätekeskuksesta.
2) Hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. puu, metalli, muovi, kartonki, paperi ja energiajäte. Ei hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. eristysvilla, PVC, lasikuitu, kaukolämpöputket sekä muun jätteen kanssa sekaisin kuormattu betoni ja kipsilevy.
3) Edellytetään kaatopaikkakelpoisuustutkimuksia.
4) Otetaan vastaan vain asumisesta ja omistajakunnilta.
5) Yli viisi kuormaa suurempien tasalaatuisten erien määristä ja hinnoittelusta sovittava erikseen.
* Tähdellä merkityt jätetuotteet ilman vastaanottomaksua.