Hinnasto – vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet

Kotitalouksien vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet vastaanotetaan kaikilla jäteasemilla maksutta ympäri vuoden. Kotitalouksilta vastaanotetaan maksutta vaarallisia jätteitä 50 kg tai 50 l/talous/vuosi. Tätä suuremmat määrät vaarallisia jätteitä vastaanotetaan maksua vastaan Lahden jäteasema PILLERIllä. Vastaanotto hinnaston mukaan.

Yritysten sekä maa- ja metsätalouden vaaralliset jätteet otetaan vastaan vain Lahden jäteasema PILLERIllä. Vastaanotto hinnaston mukaan. Yritysten tulee täyttää siirtokirja vaarallisista jätteistä.

Käsittelymaksu Käsittelymaksu
EPÄORGAANISET JÄTTEET €/kg, alv. 0 % €/kg, alv. 24 %
Ammoniakki 2,51 3,11
Elohopealamput ja loisteputket maksutta maksutta
Elohopealamput ja loisteputket (pakatut) 1,82 2,26
Emäkset ja hapot, nestemäiset 1,64 2,03
Lyijyakut maksutta maksutta
Paristot ja pienakut maksutta maksutta
ÖLJYPITOISET JÄTTEET €/kg, alv. 0 % €/kg, alv. 24 %
Käytetyt voiteluöljyt,
vesipitoisuus <10%
0,09 0,11
Käytetyt voiteluöljyt,
vesipitoisuus >10%
0,25 0,31
Öljyinen vesi, leikkuunesteet, säiliönpohjat 0,55 0,68
Öljyinen kiinteä jäte,
ml. öljynsuodattimet
0,59 0,73
LIUOTTIMET JA MAALIT, TORJUNTA-AINEET €/kg, alv. 0 % €/kg, alv. 24 %
Jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet 0,76 0,94
Liuottimet; bensiini, tinneri, tärpätti 0,79 0,98
Liuottimet(vesipitoiset) 1,07 1,33
Maali-, liima-, lakka- ja hartsijätteet 1,16 1,44
Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet 2,30 2,85
Valokuvauskemikaalit 0,59 0,73
LÄÄKE-, KEMIKAALI- JA LAJITELTAVAT JÄTTEET €/kg alv. 0 % €/kg, alv. 24 %
Elohopeapitoinen jäte 25,27 31,33
Kemikaalit, laboratorio- ja lajiteltavat 6,47 8,02
Lääkejätteet 3,54 4,39
Pesuaineet ja vahat 1,88 2,33
MUUT €/kpl, €/kg, €/t
alv. 0 %
€/kpl, €/kg, €/t
alv. 24 %
Halonisammuttimet (€/kpl) 5,00 6,20
Hävitysmaksu vaarallista jätettä sisältäneille astioille, 200 litran tynnyri (€/kpl) 28,00 34,72
Kestopuu kotitalouksilta maksutta maksutta
Kestopuu: ratapölkyt ja puhelin-, valaisin- ja sähköpylväät sekä yritysten kestopuu (€/tonni)
vastaanotto vain Kujalan jätekeskus, Vaaka
220,00 272,80
Lyijypitoiset saumausmassat (€/kg) 3,87 4,80
PCB-pitoiset kondensaattorit, saumanauhat (€/kg) 3,87 4,80
SÄHKÖLAITTEET €/kg, alv. 0 % €/kg, alv. 24 %
Sähkölaitteet (yrityksiltä) (€/kg)
Isompien erien vastaanotto:
Kujalan jätekeskus, Vaaka
0,68 0,84