Hollolan maan- ja lumen­vastaanotto­alue ja Asikkalan ja Heinolan maan­vastaanotto­alueet

VASTAANOTETTAVAT AINEKSET

Maa-ainekset
Hollolan, Asikkalan ja Heinolan maanvastaanottoalueilla vastaanotetaan ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia (EU-koodi 17 05 04). Jätteen tuoja selvittää puhtauden maa-ainesjätteen syntypaikalla. Jätteen tuoja toimittaa maa- ja kiviainesjätteen maanvastaanottoalueilla sekä Hollolan lumenvastaanottoalueella purkualueelle:

  • Ylijäämämaat, tuotenumero 14501
  • Kannot, tuotenumero 14510 (Asikkalan maanvastaanottoalue)

Ylijäämämaiden seassa saa olla enintään 10 cm pitkiä tai paksuja kantoja tai puuta.

Maanvastaanottoalueille ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä tai asfalttijätettä.

Maanvastaanottoalueille ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, niistä tuojan on hyvissä ajoin ennen toimitusta esitettävä maanvastaanottoalueen vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

Lumi
Jätteen tuoja toimittaa Hollolan lumenvastaanottoalueella purkualueelle:

  • Lumi, tuotenumero 14520

Lumenvastaanottoalueella vastaanotetaan ainoastaan puhdasta lunta. Lumi saa sisältää vähäisiä määriä hiekoitushiekkaa.

Lumenvastaanottoalueelle ei saa toimittaa erikseen tai lumen seassa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä, asfalttijätettä, öljyä, tms.

Lumen hinnoittelu on kuutioperusteinen, ja kuljetusliikkeen tulee ilmoittaa lavan tarkka koko (1 cm:n tarkkuudella).

Lavan tilavuuden mittausohje:
Sisäpituus ______ cm / 100 = ______ m
Sisäleveys ______ cm / 100 = ______ m
Korkeus ________ cm / 100 = ______ m

Lavan koko (pituus [m] x leveys [m] x korkeus [m]) ______ m3

Mitatun lavan koko ilmoitetaan jäteasemanhoitajalle, joka merkitsee tiedon tunnistekortille.

AJONEUVOT

Maanvastaanottoalueille voidaan ottaa maata normaalilla maansiirtokalustolla varustetuilla autoilla (nuppi, puoliperävaunu, kasetti).

TUNNISTEKORTIT JA ASIAKKUUS

Tunnistekortit ovat maksullisia. Tunnistekortin saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa esim. jäteasemanhoitajalta tai tulostamalla hakemuksen täältä.

Tunnistekorttiin tallennetaan ajoneuvon rekisterinumero, asiakastiedot, voimassaoloaika ja ominaisuudet laskutusta varten. Tunnistekortti on ajoneuvokohtainen. Korttien tietojen muutoksista ja lisätilauksista huolehtii jäteaseman hoitaja.

Tiliasiakkaille lähetetään koontilasku. Lasku toimitetaan aina tunnistekorttiin merkitylle tiliasiakkaalle. Laskutus työ- tai työmaakohtaisesti ei ole mahdollista.

TOIMIMINEN MAANVASTAANOTTOALUEELLA

Kuorman tunnistaminen ja portin avaaminen tunnistekortilla

Toiminta tunnistekortin kuormatietojen tallentamiseksi:

  • Aina sisään ajaessasi (myös portin ollessa auki). Vie tunnistekortti lähelle ulkoterminaalin kortinlukupäätettä. Portin avauduttua, aja sisään purkupaikalle.
  • Aina ulos ajaessasi (myös portin ollessa auki). Vie tunnistekortti lähelle portin sisäpuolella olevaa ulkoterminaalin lukijaa ja portti aukeaa.

Jäteaseman aukioloaikoina portti on auki. Muina vastaanottoaikoina porttia voidaan ohjata tunnistekortilla. Portti aukeaa kortilla sekä ulko- että sisäpuolelta. Kortinlukijalaitteen viereen ajetaan hitaasti ja näytetään kortti lukijalaitteelle, jolloin portti aukeaa. Portti on ”auki” asennossa 8 sekuntia, sen jälkeen portti sulkeutuu automaattisesti.

Tunnistekortin käyttäjä vastaa siitä, että samalla portinaukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot tunnistekortin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

Maanvastaanottoalueen purkualue on merkitty viitoituksella.

Toiminta purkupaikalla

Purku- ja kääntöpaikalla on turvallisesti tilaa vain yhdelle ajoneuvolle kerrallaan. Jos purkamassa on jo ajoneuvo, odota vuoroasi. Noudata varovaisuutta sekä huolellisuutta toimiessasi purkupaikalla. Purkupaikalla tulee käyttää huomiovärisiä työvaatteita ja turvajalkineita.

Mikäli purkupaikka on täysi tai huonossa kunnossa ilmoitathan ongelmasta jäteaseman hoitajalle. Yhteystiedot ovat sivun lopussa.

YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT

Sovi maa-aineksen toimituksesta etukäteen:
Työnjohtaja Jarkko Karstila, 050 518 4405
jarkko.karstila@phj.fi

Laskutus ja reskontra: 044 370 0811

Asikkalan maanvastaanottoalue
Konkosentie 3
17200 Vääksy
044 084 4799 (Asikkalan jäteasema)
Avoinna arkisin jäteaseman aukioloaikojen mukaisesti ti ja to klo 12-18
Tunnistekortilla ylijäämämaiden tuonti on mahdollista ma-pe klo 7-20 ja lauantaisin klo 9-16

Heinolan maanvastaanottoalue
Pikijärventie 167
18100 Heinola
044 373 6026 (Heinolan jäteasema)
Avoinna arkisin jäteaseman aukioloaikojen mukaisesti ma, ke, pe klo 12-18
tunnistekortilla ylijäämämaiden tuonti on mahdollista ma-pe klo 7-20

Hollolan maan- ja lumenvastaanottoalue
Paassillantie 114
15880 Hollola
044 373 6025 (Hollolan jäteasema)
Avoinna arkisin jäteaseman aukioloaikojen mukaisesti ma, ke, pe klo 12-18
Tunnistekortilla ylijäämämaiden tuonti on mahdollista ma-pe klo 7-20 ja
lumen tuonti ma-pe klo 6-20

Hinnoittelu on maanvastaanottoaluekohtainen.

Katso vastaanottohinnat täältä