Kestopuu

Kestopuu on vaarallista jätettä. Käytöstä poistettua kyllästettyä puuta ei saa polttaa kotitulisijoissa tai haudata maahan, vaan se tulee toimittaa kierrätykseen jäteasemalle tai puutavaraliikkeeseen. Kotitalouksilta tuleva kestopuu otetaan jäteasemalla ja puutavaraliikkeessä vastaan maksutta.

Puussa ei saa olla suuria metallikappaleita tai muita materiaaleja. Naulat, ruuvit ja pienet heloitukset eivät haittaa.

Kestopuuhun lajitellaan

  • painekyllästetty puu
  • kreosoottikyllästetty puu
  • terassit, portaat, kaiteet
  • aidat, laiturit, pergolat
  • pihakeinut ja –kalusteet, kukkalaatikot
  • laudanpätkät, lastu, puru

Ei kelpaa

  • kyllästämätön puu
  • lämpökäsitelty puu
  • ratapölkyt
  • puhelin-,valaisin- ja sähköpylväät

Ratapölkyt ja puhelin-, valaisin- ja sähköpylväät katsotaan kuuluvaksi yritystoiminnasta tulevaan vaaralliseen jätteeseen. Ratapölkkyjä ja pylväitä tai niiden osia tai kokonaisuuksia, joissa on ratapölkky tai pylväs osana tuotetta esim. laiturit, ei vastaanoteta jäteasemilla, vaan ne tulee toimittaa Kujalan jätekeskukselle Vaa´an kautta, jossa ne vastaanotetaan kestopuun vastaanottomaksulla. Maksu määräytyy painon mukaan.

Lue lisää kestopuusta ja sen kierrätyksestä.

Mitä kestopuujätteelle tapahtuu?

Kestopuujäte haketetaan ja hyödynnetään energiana kestopuun käsittelyyn erikoistuneissa polttolaitoksissa.

Katso jätteen vastaanotto

Hinta jäteasemalla

Kotitalouksille maksuton