Vaaralliset jätteet

Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan jäteasemilla, vaarallisten jätteiden keräyskonteilla ja Roinaralli-keräyskierroksilla. Lääkejätteet ja elohopeakuumemittarit otetaan vastaan apteekeissa. Paristot ja pienakut voi palauttaa myös niiden myyntipisteisiin. Kestopuuta otetaan vastaan vain jäteasemilla.

Vaarallinen jäte on jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi aiheuttaa väärään paikkaan joutuessaan erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristölle tai jätteenkäsittelyprosessille. Vaarallisia jätteitä ei koskaan saa lajitella kiinteistön jäteastioihin muun jätteen joukkoon, kaataa viemäriin tai polttaa. Vaarallisen jätteen tunnistaa pakkauksessa olevasta merkinnästä.

Säilytä ja vie vaaralliset jätteet keräykseen alkuperäispakkauksissaan. Jos alkuperäistä pakkausta ei ole, vie jäte keräykseen tiiviisti suljetussa pakkauksessa ja merkitse pakkaukseen, mitä jätettä se sisältää.

Lue lisää osoitteesta vaarallinenjäte.fi (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

Yleisimpiä kotitalouksissa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat

 • loisteputkilamput
 • energiansäästölamput
 • led-lamput
 • maali-, liima- ja lakkajätteet
 • liuotinaineet, kuten tärpätti, tinneri ja asetoni
 • emäksiset pesu- ja puhdistusaineet
 • bensiini
 • käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet, kuten trasselit, öljynsuodattimet
 • jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet sekä moottorinpesuaineet
 • romuakut ja akkunesteet (Huom! Yli puolen kilon painoisia litiumakkuja ei vastaanoteta, vaan niiden keräyksestä vastaa maahantuoja)
 • kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet ja niiden pakkaukset
 • hapot, kuten rikki- ja suolahappo sekä etikka- ja muurahaishappo

Tunnista vaarallinen jäte pakkausmerkinnöistä

Kemikaalien vaaralliset ominaisuudet käyvät ilmi pakkausten varoitusmerkinnöistä. Kemikaalien vaaroista kertovat merkit muuttuivat kesäkuun 2015 alusta alkaen eivätkä kemikaalien valmistajat saa enää painaa uusiin pakkauksiin vanhoja varoitusmerkkejä. Oranssimustat varoitusmerkit on korvattu uusilla punavalkomustilla merkeillä. Omissa varastoissa ja myös kaupoissa voi vielä olla tuotteita, joissa on vanhoja merkkejä.  Varoitusmerkkejä on esimerkiksi kodin pesuaineissa, kuten yleispuhdistusaineissa, viemärinavaajissa ja kone- ja käsitiskiaineissa sekä maaleissa ja autokemikaaleissa.

Mitä vaarallisille jätteille tapahtuu?

Kierrätetään materiaalina, hyödynnetään energiana tai hävitetään polttamalla. Osasta voidaan jalostaa raaka-ainetta teollisuudelle. Esim. voiteluöljyt kierrätetään uusioraaka-aineena ja kiinteät öljyjätteet hävitetään polttamalla vaarallisen jätteen polttolaitoksessa.

Katso jätteen vastaanotto

Hinta jäteasemalla

kotitalouksilta maksutta 50 kg ja 50 l/talous/vuosi