Jätehuollon järjestäminen maatilalla

Asumisessa syntyvä päivittäinen talousjäte tulee kaikilla asuinkiinteistöillä lajitella vähintään energia- ja sekajäteastiaan. Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n jäteasemille.

Maatilalla syntyy asumisen jätteiden lisäksi suuria määriä erilaisia yritystoiminnasta peräisin olevia jätteitä riippuen tilan tuotantosuunnasta. Syntyvän jätteen määrään voidaan vaikuttaa paljon hyvällä etukäteissuunnittelulla.

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla tehdään päivittäisten talousjätteiden ja maatilan yritystoiminnasta peräisin olevien jätteiden jätehuollon osalta sopimus alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla jätehuollon osalta toimitaan seuraavasti:

  • jos asunto sijaitsee maatilan tai yrityksen kanssa samalla kiinteistöllä, kaikki asumisessa syntyvä jäte kuuluu kunnan järjestämän jätehuollon piiriin
  • maatilan yritystoiminnasta syntyvä, asumisessa syntyvään jätteeseen verrattavissa oleva jäte voidaan laittaa samaan jäteastiaan asumisessa syntyvän jätteen kanssa
  • muita yritys- tai maataloustoiminnasta syntyviä jätteitä varten on tehtävä jätehuoltosopimus yksityisen palvelutarjoajan kanssa
  • jos kaikki yritystoiminnasta syntyvät jätteet halutaan erottaa kunnan järjestämästä jätehuollosta, on asumisesta ja yritys-/maataloustoiminnasta syntyville jätteille oltava omat keräysvälineensä

Yritystoiminnassa syntyvien vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanotto on maksullista.

LÖYDÄ LAJITTELUOHJEET

LÖYDÄ JÄTTEENKULJETUSYRITYKSET

LUE LISÄÄ KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLOSTA

JÄTTEEN VASTAANOTTO