Asukaskysely on päättynyt!

Jätehuollon palvelutason asukaskysely on päättynyt 31.8.2019. Iso kiitos kaikille vastaajille!
Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelutason määrittelytyössä.

Mikä on jätehuollon palvelutaso?

Jätehuollon palvelutaso on yhteinen tahtotila ja visio siitä, millaisin periaattein alueellista asumisen jätehuoltoa toteutetaan toimialueen kunnissa tulevien vuosien aikana. Toimialueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä.

Kunnat määrittelevät jätehuollon palvelutason yhdessä asukkaiden sekä asumisen jätehuollon palvelutehtäviä tuottavan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja toimialueen jätehuoltoviranomaisen Päijät-Hämeen jätelautakunnan kanssa. Määrittelytyössä kuullaan myös muiden jätehuollon eri toimijoiden näkemyksiä.

Palvelutasotyössä halutaan muodostaa yhteinen näkemys muun muassa siitä, millaisia palveluja kuntalaisille ja kiinteistöille jatkossa tarjotaan, mikä on riittävä palvelutaso ja mikä puolestaan palvelupisteiden kohtuullinen saavutettavuus. Yhdessä arvioidaan myös sitä, miten pidetään jätemaksut kohtuullisina lainsäädäntö ja kierrätystavoitteet huomioiden.

Palvelutason määrittelytyö aloitettiin kartoittamalla nykytila. Tutustu palvelutason nykytilaraporttiin.

Jätehuollon palvelutason määrittelytyössä on meneillään asukaskyselyn tulosten analysointi

Projektissa on parhaillaan meneillään kesällä 2019 toimialueen vakituisille ja kesäasukkaille käynnissä olleen asukaskyselyn tulosten analysointi. Asukaskyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 969 vastausta. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään palvelutason määrittelytyössä. Asukkaiden lisäksi kysyttiin näkemyksiä myös jätehuoltoalan eri toimijoilta.

Asukaskyselyllä kartoitettiin jätehuollon palveluita koskevan palautteen ja kehittämisehdotusten lisäksi jätelajittelun asenteita. Tuloksissa nousikin esille muun muassa hyvin positiivinen asenne jätteiden lajittelua kohtaan. 98 % kyselyyn vastanneista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että jätteiden lajittelu on tärkeää. Edelleen 90 % vastaajista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että lajittelu on helppoa.

Käynnissä oleva jätelain uudistus vaikuttaa projektin aikatauluun

Alkuperäisenä tavoitteena oli saattaa palvelutason määrittelytyö loppuun vuoden 2020 alkupuolella. Koska jätelain uudistus on parhaillaan käynnissä, projektissa päätettiin ottaa aikalisä ja odottaa sen mahdollisia vaikutuksia tähän työhön.