Käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuus

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) edellyttää jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden selvittämistä kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä ennen jätteen toimittamista jätekeskukseen. Kaatopaikkakelpoisuustestausta ei vaadita asbestipitoisista jätteistä.

Jätteen käsittelykelpoisuuden selvitttäminen vaaditaan teollisuusjätteistä ja teollisuuden lietteistä. Selvitysten avulla tutkitaan, voimmeko tarjota teollisuusjätteille sopivaa käsittelymenetelmää ja soveltuvatko teollisuuden lietteet käsiteltäväksi OILI-asemalla.

Kaatopaikka- tai käsittelykelpoisuuden selvittämistä varten jätteen tuottajaa/haltijaa pyydetään täyttämään lomake Selvitys jätteen kelpoisuudesta PHJ:n käsittelyyn ja toimittamaan sen liitteenä käyttöturvallisuustiedote ja tuoteseloste, jos sellaisia on käytettävissä.

Täytetyn selvityspyyntölomakkeen ja käyttöturvallisuustiedotteen tietojen perusteella ratkaistaan, tarvitaanko lisäselvityksenä hyväksytyssä laboratoriossa tehtävä analyysi jätteen sisältämien haitta-aineiden kokonaispitoisuuksista ja liukoisuusominaisuuksista.

Saatujen selvitysten ja mahdollisten laboratorioanalyysien perusteella annetaan kirjallinen päätös jätteen käsittely- tai kaatopaikkakelpoisuudesta sekä ohjeet jätteen vastaanottoehdoista ja hintatiedot. Selvitys on uusittava viiden vuoden välein sekä aina prosessin tai raaka-aineen muuttuessa. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan vuoden välein.

Selvitysvelvollisuus laajeni 1.1.2016, kun valtioneuvoston asetus kaatopaikoista alkoi rajoittaa orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikoille. Tällöin kaikista kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä on määritettävä vähintään orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus TOC tai hehkutushäviö LOI. 1.1.2016 alkaen orgaanisen hiilen kokonaispitoisuuden raja kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle on 10 % sekä rakennus- ja purkujätteen lajittelussa ja muussa mekaanisessa käsittelyssä syntyvälle jätteelle 15 %.

Lataa lomake Selvitys jätteen kelpoisuudesta PHJn käsittelyyn

Tutustu selvityspyynnön täyttöohjeeseen

Lisätietoja palvelunumerostamme 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15 tai palvelut@phj.fi