Vastaanotettavat jätteet

Kujalan jätekeskuksessa otetaan vastaan seuraavia yhdyskunnan, teollisuuden, rakennustoiminnan ja kaupan jätteitä:

 • sekajätteet
 • energiajätteet
 • kaatopaikalle sijoitettavat hyödyntämiskelvottomat jätteet
 • asbesti ja muut erityiskäsiteltävät jätteet
 • biojätteet
 • rakennusjätteet
  • asfalttijätteet
  • betonijätteet
  • eristevillat
  • huonekalujätteet
  • kattohuopajäte
  • kipsilevyjätteet
  • laminoitu lasi
  • purkuikkunat pokineen
  • saniteettiposliinit
  • tiilijätteet
  • kannot
  • kestopuut
  • purut
  • puujätteet
  • maa-ainekset
  • pilaantuneet maat
  • ylijäämämaat
 • nestemäiset jätteet (lietteet)
 • teollisuusjätteet (jätteenkäsittelyn rejektit)

Yritysasiakkaiden jäte- ja palveluneuvonta auttaa kaikenlaisissa jätteen vastaanottoa koskevissa asioissa palvelunumerossa 03 871 1710
arkisin ma-pe klo 9-15, palvelut@phj.fi

KUNNAN VASTUULLE KUULUVAT JÄTTEET

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy vastaa toimialueellaan omistajakuntiensa lukuun jätelain 32 § mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuollosta. Jätelain 32§:n mukaan kunnan vastuulle kuuluvat asumisesta ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoista syntyvä yhdyskuntajäte, jos se kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisen vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely.

TOISSIJAISESTI KUNNAN VASTUULLE KUULUVAT JÄTTEET

Yhtiö on velvoitettu huolehtimaan jätelain 33 §:n mukaisena TSV-palveluna elinkeinoelämän jätteistä, mikäli seuraavat edellytykset palvelun tarjoamiselle täyttyvät:

 • jätteen haltija sitä itse pyytää
 • palvelua ei ole kohtuudella saatavilla muualta ja
 • jäte soveltuu laadultaan ja määrältään käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

MARKKINAEHTOISET JÄTTEET

Yritystoiminnasta peräisen olevan ns. markkinaehtoisen jätteen vastaanottoa on rajoitettu johtuen hankintalain asettamista rajoituksista. Rajoitus koskee mm. yritystoiminnasta peräisen olevan sekalaisen rakennusjätteen, huonekalujätteen ja epäpuhtaan purun vastaanottoa laitoskäsittelyyn sekä toimialueen ulkopuolelta peräisen olevan jätteen sijoittamista kaatopaikalle.

Jätteet, jotka ovat peräisin yritystoiminnasta tai PHJ:n toimialueen ulkopuolelta ja joille on säännöllistä tarjontaa ja kilpailua toimialueella, ovat markkinaehtoisia jätteitä.

Katso ja lataa ohjeet ja oppaat koskien jätteiden lajittelua.