Kattohuopa

Vastaanotamme kattohuopajätettä vain PHJ:n toimialueen asukkailta ja omistajakunnilta. Jätteestä edellytetään siirtokirjaa.

Bitumikattohuopa ei saa sisältää epäpuhtauksia kuten puuta, eristeitä, kiviä tai soraa, jne. Saa sisältää nauloja sekä vähäisiä määriä bitumissa kiinni olevia singelisora- ja eristemateriaaleja (esim. villaa 1 cm).

Kattohuopa murskataan ja hyödynnetään asfaltin raaka-aineena.

KELPAA

 • bitumikattohuoparullat
 • erilaiset palakoot
 • singelisorakattomateriaalit
 • epäpuhtauksia sallitaan max 2 % (paino- tai tilavuusprosentteina)

EI KELPAA

 • asbestipitoiset huovat
 • puu-, rima- ja vanerimateriaalit
 • yli 1 cm paksut eristemateriaalit
 • kartongit ja alumiinipaperit
 • isot metallit ja pellit
 • maa- ja kiviainekset
 • kumi- ja muovimateriaalit

Vuonna 2016 voimaan astuneen asbestilain myötä, kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet rakennukset tulee aina kartoittaa asbestin varalta ennen purkutöiden aloittamista. 1930 – 1980 –luvuilla joissakin bitumihuovissa käytettiin asbestia. Ko. ikäluokan bitumikattohuovasta tulee olla asbestitodistus, muuten ne vastaanotetaan asbestijätteenä.

Materiaalista, joka sisältää tai epäillään sisältävän PAH-yhdisteitä, tulee ottaa näyte ja toimittaa todistus PAH-pitoisuudesta. Raja-arvo PAH-yhdisteille on 200 mg/kg.

Hinnasto – yritykset/raskas liikenne