Kujalan jätekeskus, maa-ainesten vastaanotto

Kujalan jätekeskuksessa (Sapelikatu 7, 15160 Lahti) otetaan vastaan puhtaita ylijäämämaita. Myös jätteitä sisältäviä maa-aineksia sekä pilaantuneita maa-aineksia otetaan vastaan. Sovi aina suurien maa-aineserien ja sekä pilaantuneiden maa-ainesten toimituksesta etukäteen.

Ylijäämämaat

Kujalan jätekeskuksessa vastaanotetaan esim. vanhoista rakennekerroksista sekä purettavista tie- ja kenttärakenteista peräisin olevia karkeita maalajeja sekä hienorakenteisia maalajeja, kuten kuivakuorisavea ja muita hienorakenteisia maalajeja. Maakuormissa saa olla pieniä kannon- ja puunkappaleita.

EI saa olla pilaantunutta maata (alle kynnysarvon) eikä saa sisältää rakennusten purkujätettä, betonia, tiiltä tai asfalttia.

Hinnoittelu laadun, tarpeen ja sijoituspaikan perusteella.

Isot ja laadukkaat puhtaat maa-aineserät voidaan vastaanottaa veloituksetta.

Sovi aina ylijäämämaiden toimituksesta etukäteen. Kuormista, joista ei ole sovittu etukäteen, veloitetaan ylijäämämaiden hinnastoasteikon suurin maksu.

Peräkärrykuormat ja muut pienerät puhtaita ylijäämämaita voi toimittaa Asikkalan, Heinolan ja Hollolan jäteasemille sekä Lahden jäteasema PILLERIlle jäteasemien aukioloaikoina. Pienerien toimituksesta ei tarvitse sopia etukäteen.

Jätettä sisältävät maa-ainekset

Kujalan jätekeskuksessa vastaanotetaan betonia, tiiliä tai muuta kiviainesperäistä jätettä sisältävää maa-ainesta, sekä sekalaista jätettä sisältävää maa-ainesta.

Ei saa olla pilaantunutta maata (alle kynnysarvon). Jätteestä edellytetään siirtokirjaa.

Kysy eräkohtainen hinta isommista eristä.

Pienet erät (alle 1m3) vastaanotetaan jäteasemilla sekajätteen hinnalla.

Pilaantuneet maa-ainekset

Kujalan jätekeskuksessa vastaanotetaan lievästi ja voimakkaasti pilaantuneita maa-aineksia sekä onnettomuusmaita.

Pilaantuneiden maa-ainesten toimittamisesta tulee aina sopia etukäteen. Käsittelymaksuun ja sijoituspaikkaan vaikuttavat maa-aineksen pilaantuneisuuden laatu ja sen sisältämät haitta-aineet.

Onnettomuusmaiden (1-2 kuormaa) toimittamisesta ei tarvitse sopia etukäteen.

Pienet erät (alle 1m3) vastaanotetaan jäteasema PILLERIllä erityiskäsiteltävänä jätteenä. Pienten erien toimittamisesta ei tarvitse sopia etukäteen.

Hinnasto Kujalan jätekeskus – yritykset/raskas liikenne