Tällä sivulla vastaamme tarjouspyynnön johdosta esitettyihin lisäkysymyksiin.