Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on nyt Päijät-Häme Waste Management Ltd. Uusi rinnakkaistoiminimi on rekisteröity Kaupparekisteriin 9.6.2014.

Entinen, 20.10.1993 rekisteröity, rinnakkaistoiminimi oli Päijät-Häme Waste Disposal Ltd. Koska ”disposal” tarkoittaa jätehuollon termistössä jätteen hävittämistä ja mielletään kaatopaikkatoiminnaksi, nimi ei vastannut enää yhtiön toimintaa. Vuonna 2013 yhtiön toimialueella yhdyskuntajätteen kokonaishyödyntämisaste oli 95 %. Englanninkielisen nimen käyttötarve on kasvanut lisääntyneiden kansainvälisten suhteiden vuoksi.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen esityksen englanninkielisen rinnakkaistoiminimen muuttamisesta kokouksessaan 15.4.2014.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tuula Honkanen, puh. 0500 714 686