Vanhat tai muutoin tarpeettomat valokuvat ja negatiivit voidaan kierrättää energiajätteenä.

Siivotessa voi varastoista löytyä myös käyttökelvottomia paperi- tai muovikehyksellisiä dioja. Diakuvat lajitellaan myös energiajäteastiaan.

Pienet määrät kotitalouksista löytyviä röntgenkuvia voi lajitella energiajätteen joukkoon.

Energiajäte on jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta jota voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Energiajätteestä valmistetaan kierrätyspolttoainetta ja sitä käytetään rinnakkaispolttoaineena energian- ja lämmöntuotannossa.