Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastioista aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, vähintään seuraavasti:

  • energiajäte: pisin tyhjennysväli 16 viikkoa
  • sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan, pisin tyhjennysväli 16 viikkoa
  • sekajäte, jossa mukana biojäte, pisin tyhjennysväli 2 viikkoa
  • biojäte pisin tyhjennysväli 2 viikkoa
  • biojäte, joka kerätään koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön, pisin tyhjennysväli 4 viikkoa
  • sekajäte, josta ei ole eroteltu biojätettä ja joka kerätään syväkeräyssäiliöön, pisin tyhjennysväli 4 viikkoa
  • kartonki pisin tyhjennysväli 26 viikkoa
  • metalli pisin tyhjennysväli 26 viikkoa
  • lasi pisin tyhjennysväli 26 viikkoa
  • muovipakkaukset pisin tyhjennysväli 26 viikkoa

Mikäli haluaa pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä harvemmaksi kuin 2 viikkoa mutta korkeintaan 16 viikkoa, biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä tulee tehdä kompostointi-ilmoitus.

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kompostoinnista ilmoitetaan kirjallisesti lomakkeella Päijät-Hämeen jätelautakunnalle osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta (siirtyminen toiseen verkkopalveluun). Tämän jälkeen tyhjennysvälin pidentämisestä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen asiakaspalvelun kanssa. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kompostointi-ilmoitus tehdään suoraan jätehuollon asiakaspalveluun.

Seka- ja energiajätteen tyhjennysvälin pidentämistä pidemmäksi kuin 16 viikkoa, haetaan kirjallisesti Päijät-Hämeen jätelautakunnalta osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta (siirtyminen toiseen verkkopalveluun). Pisin myönnettävä tyhjennysväli on 26 viikkoa.