Jätehuollon tehtävien hoito Päijät-Hämeessä

Asumisessa syntyvän jätteen jätehuollossa (yhdyskuntajäte) on mukana useita tahoja ja toimijoita, jotta kaikki jätehuollon tehtävät tulevat hoidetuiksi.

Palvelutehtävät hoitaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa omistajakuntiensa jätehuollon palvelutehtävät: jätteiden vastaanotto, jätteen käsittely, jätehuoltoon liittyvä palvelu- ja lajitteluneuvonta sekä ekomaksulaskutus.

Palveluita voivat käyttää kaikki alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. Toimialueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä.

Ota yhteys Päijät-Hämeen Jätehuoltoon

  • kun tarvitset tietoa jätehuollon järjestämisestä, jätehuoltomääräyksistä tai jätetaksasta
  • kun tarvitset tietoa jätteiden lajittelusta ja jätteiden keräyspisteistä
  • ekomaksuasioissa, kun olet myynyt tai ostanut asuinkiinteistön, laskutusosoitteesi muuttuu tai ekomaksulaskussa on huomautettavaa

Palvelunumero 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15, neuvonta@phj.fi

Viranomaistehtävät hoitaa Päijät-Hämeen jätelautakunta

Päijät-Hämeen jätelautakunta hoitaa toimialueellaan jätelain mukaiset jätehuollon viranomaistehtävät ja se koostuu kuntien nimeämistä jäsenistä.

Jätehuoltoviranomaisen tärkein tehtävä on seurata kiinteistöjen liittymistä jätehuoltoon ja jätteen kuljetuksen järjestämistä. Muita tehtäviä ovat: jätehuoltomääräysten antaminen, jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset, jätetaksan hyväksyminen, jätemaksuista päättäminen, jätemaksujen perintä, jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset, jätteenkuljetuksen seuranta, jätteenkuljetusrekisterin ylläpito ja poikkeamispäätökset yhdyskuntajätehuoltoon liittymisestä.

Tee hakemukset ja ilmoitukset kirjallisesti Päijät-Hämeen jätelautakunnalle

  • kun ilmoitat ruokajätteen kompostoinnista kiinteistöllä ja haluat pidentää sekajäteastian tyhjennysvälin yli 2 viikkoon (Huom! vain kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella)
  • kun ilmoitat jäteastioiden tyhjennyksen keskeytyksestä kiinteistön yli vuoden tyhjillään olon vuoksi
  • kun ilmoitat yhteisen jäteastian käytöstä
  • kun haet pidennystä seka- tai energiajäteastian tyhjennysväliin (yli 16 viikkoa)
  • kun haet ekomaksun tai aluekeräyspistemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä

Sähköiset ilmoitus- ja ja hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta lahti.fi/jatelautakunta (siirtyminen toiseen verkkopalveluun).
Paperisia lomakkeita on saatavilla kuntien palvelupisteistä (siirtyminen toiseen verkkopalveluun).

Asiakaspalvelu 044 416 4352jatelautakunta@lahti.filahti.fi/jatelautakunta (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

Valvontatehtävät hoitaa ympäristönsuojeluviranomainen

Valvontaviranomaiset valvovat jätelain noudattamista, antavat tarvittaessa valvontamääräyksiä ja uhkasakkoja laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi, tekevät päätökset valvonta-asioissa ja käsittelevät niille kuuluvat ilmoitus- ja lupapäätökset.

Ota yhteys oman asuinkuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen

  • kun huomaat puutteellisesta jätehuollosta johtuvaa ympäristö- tai terveyshaittaa tai roskaantumista
  • kun järjestät yli 500 henkilön yleisötapahtuman, ilmoitus jätehuollon järjestämisestä on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa

Yhteystiedot:

Kunta Ympäristönsuojeluviranomainen
Asikkala ympäristönsuojelusihteeri Anniina Jäntti, 044 778 0277
etunimi.sukunimi@asikkala.fi
Heinola ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen, 050 565 1397
ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgrén, 0500 918 589
ymparisto@heinola.fi
Hollola ympäristötarkastaja Ulla Lehtinen, 044 780 1510
vs. ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, 044 780 1438
etunimi.sukunimi@hollola.fi
Lahti ympäristönsuojelutarkastaja Sanna Ukkola, 044 716 1295
ympäristönsuojelutarkastaja Anri Junnola, 044 416 3872
ymparistopalvelut@lahti.fi
Kärkölä ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen, 044 770 2235
etunimi.sukunimi@karkola.fi
Myrskylä/Pukkila ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta, 040 763 9420
etunimi.sukunimi@askola.fi
Orimattila ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, 040 521 6733
etunimi.sukunimi@orimattila.fi
Padasjoki ympäristösihteeri Maria Virtanen, 040 589 1864
etunimi.sukunimi@padasjoki.fi
Sysmä ympäristönsuojelutarkastaja Susanna Uusi-Kytölä, 044 713 4529
ymparisto@sysma.fi