Jätehuollon tehtävien hoito Päijät-Hämeessä

Asumisessa syntyvän jätteen jätehuollossa (yhdyskuntajäte) on mukana useita tahoja ja toimijoita, jotta kaikki jätehuollon tehtävät tulevat hoidetuiksi.

Palvelutehtävät hoitaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa omistajakuntiensa jätehuollon palvelutehtävät: jätteiden vastaanotto, jätteen käsittely, jätehuoltoon liittyvä palvelu- ja lajitteluneuvonta sekä jätehuollon perusmaksun laskutus.

Palveluita voivat käyttää kaikki alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. Toimialueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä.

Ota yhteys Päijät-Hämeen Jätehuoltoon

 • kun tarvitset tietoa jätehuollon järjestämisestä, jätehuoltomääräyksistä tai jätetaksasta
 • kun tarvitset tietoa jätteiden lajittelusta ja jätteiden keräyspisteistä
 • jätehuollon perusmaksuun liittyvissä asioissa esimerkiksi, kun olet myynyt tai ostanut asuinkiinteistön, laskutusosoitteesi muuttuu tai laskussa on huomautettavaa
 • kun vakituinen/vapaa-ajanasuntosi sijaitsee kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella ja tarvitset kiinteistöllesi jätteenkuljetuspalvelua

Palvelunumero 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15, asiakaspalvelu@phj.fi

Viranomaistehtävät hoitaa Päijät-Hämeen jätelautakunta

Päijät-Hämeen jätelautakunta hoitaa toimialueellaan jätelain mukaiset jätehuollon viranomaistehtävät ja se koostuu kuntien nimeämistä jäsenistä.

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä ovat mm.

 • jätehuoltomääräysten antaminen
 • jätehuoltomääräysten poikkeamispäätökset
 • jätetaksan hyväksyminen
 • jätemaksuista päättäminen
 • jätemaksujen perintä
 • jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
 •  jätteenkuljetuksen seuranta
 • jätteenkuljetusrekisterin ylläpito
 • poikkeamispäätökset yhdyskuntajätehuoltoon liittymisestä

Tee hakemukset ja ilmoitukset kirjallisesti Päijät-Hämeen jätelautakunnalle

 • kun ilmoitat ruokajätteen kompostoinnista kiinteistöllä ja haluat pidentää sekajäteastian tyhjennysvälin yli 2 viikkoon
 • kun ilmoitat yhteisen jäteastian (jätekimppa) käytöstä
 • kun haet pidennystä seka- tai energiajäteastian tyhjennysväliin (yli 16 viikkoa)
 • kun haet jätehuollon perusmaksun poistamista (jätehuoltovelvoitteen poisto) tai aluekeräyspistemaksun kohtuullistamista
 • kun haet jätteenkuljetuksen keskeytystä kiinteistön ollessa tyhjillään yli vuoden ajan

Sähköiset ilmoitus- ja ja hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta lahti.fi/jatelautakunta. Paperisia lomakkeita on saatavilla kuntien palvelupisteistä (siirtyminen toiseen verkkopalveluun).

Asiakaspalvelu 044 416 4352jatelautakunta@lahti.filahti.fi/jatelautakunta

Valvontatehtävät hoitaa ympäristönsuojeluviranomainen

Valvontaviranomaiset valvovat jätelain noudattamista, antavat tarvittaessa valvontamääräyksiä ja uhkasakkoja laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi, tekevät päätökset valvonta-asioissa ja käsittelevät niille kuuluvat ilmoitus- ja lupapäätökset.

Ota yhteys oman asuinkuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen

 • kun huomaat puutteellisesta jätehuollosta johtuvaa ympäristö- tai terveyshaittaa tai roskaantumista
 • kun järjestät yli 500 henkilön yleisötapahtuman, ilmoitus jätehuollon järjestämisestä on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa

Yhteystiedot:

Kunta Ympäristönsuojeluviranomainen
Asikkala ympäristönsuojelusihteeri Anniina Jäntti, 044 778 0277
etunimi.sukunimi@asikkala.fi
Heinola ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen, 050 565 1397
ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgrén, 0500 918 589
ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, 0500 918 597
ymparisto@heinola.fi
Hollola ympäristötarkastaja Ulla Lehtinen, 044 780 1510
ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, 044 780 1438
etunimi.sukunimi@hollola.fi
Lahti ympäristönsuojelutarkastaja Sanna Ukkola, 044 716 1295
ympäristönsuojelutarkastaja Anri Junnola (sij. Tiina Raudaskoski), 044 416 3872
ymparistopalvelut@lahti.fi
Kärkölä ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen, 044 770 2235
etunimi.sukunimi@karkola.fi
Myrskylä/Pukkila ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta, 040 763 9420
ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio, 0400 500 244
etunimi.sukunimi@askola.fi
Orimattila ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, 040 521 6733
ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, 044 781 3731
etunimi.sukunimi@orimattila.fi
Padasjoki ympäristösihteeri Maria Virtanen (vs. Piritta Siren) 040 589 1864
etunimi.sukunimi@padasjoki.fi
Sysmä ympäristönsuojelutarkastaja Susanna Uusi-Kytölä, 044 713 4529
ymparisto@sysma.fi