Jätekimppa

Kiinteistöt voivat liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen sopimalla yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä. Yhteisiä jäteastioita voidaan käyttää kaikkien jätelajien keräämiseen.

Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää yksittäiset kiinteistöt, jotka sijaitsevat lähinaapureina.

Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää

  • kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä keräysvälineestä tai
  • kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai
  • vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen.

Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden käyttö edellyttää Päijät-Hämeen jätelautakunnan myöntämää poikkeamispäätöstä.

Yhteisen jäteastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen Päijät-Hämeen jätelautakunnalle ja jätteenkuljetuksen asiakaspalvelulle. Jätelautakunnalle tehtävän kirjallisen ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön (vastuuhenkilö) yhteystiedot, kerättävät jätelajit, yhteisen jäteastian sijainti, koko ja määrä, tiedot yhteistä jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä (kiinteistön osoite ja haltijoiden nimi ja yhteystiedot). Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisen jäteastian käytössä tapahtuvista muutoksista.

Jätelautakunnalle tehtävät kirjalliset hakemukset ja ilmoitukset tehdään osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta.