Jätekimppa

Kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli jätekimpasta. Yhteisiä jäteastioita voidaan käyttää kaikkien jätelajien keräämiseen.

Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria voivat käyttää samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt.

Haja-asutusalueella voivat käyttää yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta,
  • kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai
  • kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän rantautumispaikasta.

Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden tai kompostorin käyttö edellyttää Päijät-Hämeen jätelautakunnan myöntämää poikkeamispäätöstä jätehuoltomääräyksistä.

Yhteisen jäteastian tai kompostorin vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteiskäytöstä, siitä luopumisesta ja käytössä tapahtuvista muutoksista etukäteen Päijät-Hämeen jätelautakunnalle ja jätteenkuljetuksen asiakaspalvelulle. Jätelautakunnalle tehtävän kirjallisen ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön (vastuuhenkilö) yhteystiedot, kerättävät jätelajit, yhteisen jäteastian sijainti, tiedot yhteistä jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä (kiinteistön osoite ja haltijoiden nimi).

Jätelautakunnalle tehtävät kirjalliset hakemukset ja ilmoitukset tehdään osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta.