Ekomaksu

Mikä ekomaksu?

Ekomaksu on asuntokohtainen kerran vuodessa laskutettava jätehuollon perusmaksu. Ekomaksu otettiin PHJ:n toimialueella käyttöön 1.7.2008 alkaen.

Ekomaksu on julkisoikeudellinen, ulosottokelpoinen kunnan jätehuoltoviranomaisen päättämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin (Jätel 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut). Päijät-Hämeen jätelautakunta hyväksyy jätetaksan, jossa määritellään ekomaksun perusteet ja suuruus.

Maksulla kerätyt tuotot käytetään kokonaisuudessaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Ekomaksu 1.1.2019 alkaen

  • Vakituiset asunnot 29,50 euroa/asunto/vuosi (23,79 € + voimassa oleva alv.)
  • Vapaa-ajan asunnot 17,00 euroa/asunto/vuosi (13,71 € + voimassa oleva alv.)

Miksi?

Ekomaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon palveluita ja toimintoja:

  • Jäteasemat seitsemällä palvelualueella
  • Roinaralli-keräyskierrokset (vaaralliset jätteet, metallit ja sähkölaitteet)
  • Vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto
  • Palvelu- ja lajitteluneuvonta
  • Osa suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta
  • Jätelautakunnan toiminta

Kenelle?

Ekomaksu peritään kaikista jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevista vakituisen ja vapaa-ajan asumisen käytössä tai asumiseen käytettävissä olevista asunnoista. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa vakituisen tai vapaa-ajan asunnon laskutuspäivänä.

Ekomaksulasku lähetetään asunnon omistajalle kerran vuodessa paperilaskuna tai verkkolaskuna. E-laskua varten voi tehdä ilmoituksen omassa verkkopankissa. Kun lasku halutaan suoramaksuun, tulee tehdä suoramaksuvaltuutus omassa pankkikonttorissa.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä rakennuksen kaikkien asuntojen yhteislasku menee isännöitsijälle, joka veloittaa ekomaksun asuntojen omistajilta huoneistokohtaisesti tai yhtiövastikeperusteisesti asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Ekomaksun ulkopuolelle jäävät todistettavasti asuinkelvottomat asunnot. Ekomaksun poistamista haetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnalta:

  • sähköinen hakeminen: lahti.fi/jatelautakunta (siirtyminen toiseen verkkopalveluun) -> asioi verkossa -> muutoksen hakeminen jätemaksuun
  • paperilomakkeella hakeminen: kuntien palvelupisteet

Ota yhteyttä

Laskutustietojen muutokset, asunnon omistajavaihdokset, asuntomäärän muutokset ym. tiedot tulee ilmoittaa Päijät-Hämeen Jätehuoltoon: