Ekomaksusta usein kysyttyä

Ekomaksu maksetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista, myös tyhjillään olevista. Ekomaksun suuruus määrittyy laskutettavan asunnon käyttötarkoituksen ja käyttötilan mukaan. Tarkat määräytymisperusteet löytyvät voimassaolevasta jätetaksasta.

Ekomaksun maksaa se, joka omistaa asunnon laskutuspäivänä.

Ekomaksun on velvollinen maksamaan se, joka omistaa laskutettavan asunnon laskutuspäivänä. Mikäli asunto on myyty jo ennen laskutuspäivää, ilmoittakaa virheellisestä laskusta Päijät-Hämeen Jätehuoltoon/ekomaksulaskutus.

Ekomaksu maksetaan kaikista asuinkäytettävistä asunnoista, myös tyhjillään olevista. Ekomaksu perustuu Jätelakiin (JäteL 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut).

Ekomaksu on kerran vuodessa laskutettava jätehuollon perusmaksu, jolla rahoitetaan asukaspalveluita (esim. jäteasemat, vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto sekä palvelu- ja lajitteluneuvonta). Ekomaksu perustuu jätelakiin (JäteL 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut). Ekomaksu peritään kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista. Myös kerros- ja rivitaloasunnoista peritään ekomaksu, mutta lasku lähetetään isännöitsijälle. Ekomaksu peritään tällöin asunnonomistajalta yhtiövastikkeen yhteydessä.

Muutoksenhausta huolimatta saapunut ekomaksulasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Jätelautakunnan päätöksen mukaisesti palautamme ylimääräisenä maksetun ekomaksun.

Ilmoita virheellisistä laskutustiedoista (esim. laskutusosoite, omistajamuutos, asuntomäärä ym.) Päijät-Hämeen Jätehuoltoon/ekomaksulaskutus.

Maksu peritään kaikista jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevista vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävissä olevista asunnoista. Ekomaksu on julkisoikeudellinen, suoraan ulosottokelpoinen kunnan jätehuoltoviranomaisen määräämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin (Jätel 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut). Ekomaksun perusteet on hyväksytty Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Oikeuskäytännön mukaan ekomaksu voidaan periä, kun palvelu on tarjolla eikä se edellytä palvelun käyttöä.

Ekomaksun on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asunnon laskutuspäivänä. Ekomaksulasku lähetetään asunnon omistajalle.

Ekomaksu on asuntokohtainen maksu, joka laskutetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista, riippumatta syntyvän jätteen määrästä. Ekomaksu on jätelakiin perustuva maksu, jonka suuruus ja perusteet Päijät-Hämeen jätelautakunta on määritellyt jätetaksassa. Oikeuskäytännön mukaan ekomaksu voidaan periä, kun palvelu on tarjolla eikä se edellytä palvelun käyttöä.

On totta, että ekomaksu laskutetaan kaikista asumiseen käytettävistä olevista asunnoista. Mikäli talonne on keskeneräinen, eikä näin ollen sovellu käyttötarkoituksensa mukaiseen asumiseen, emme peri siitä ekomaksua. Jos olette saaneet ekomaksulaskun keskeneräisestä talosta, ottakaa yhteyttä Päijät-Hämeen Jätehuoltoon/ekomaksulaskutus.

Ekomaksu maksetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista. Mikäli asunto on todistettavasti asuinkelvoton, voidaan ekomaksu poistaa Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksellä. Omistajan tulee täyttää jätelautakunnalle kirjallinen hakemus Muutoksen hakeminen jätemaksuun. Asunnon käyttökelvottomuus tulee todistaa esimerkiksi valokuvin tai kunnan rakennusvalvontaviranomaisen / ympäristöviranomaisen lausunnolla. Mikäli ekomaksulasku on saapunut, tulee se maksaa muutoksenhausta huolimatta. Jätelautakunnan päätöksen mukaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy palauttaa ylimääräisenä maksetun ekomaksun.