Ekomaksusta usein kysyttyä

Kesämökillämme ei käy nykyisin kukaan, mutta se on ihan käyttökuntoinen, pitääkö meidän silti maksaa ekomaksu?

Ekomaksu maksetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista, myös tyhjillään olevista. Ekomaksun suuruus määrittyy laskutettavan asunnon käyttötarkoituksen ja käyttötilan mukaan. Tarkat määräytymisperusteet löytyvät voimassaolevasta jätetaksasta.

Asuntomme on laitettu myyntiin, kuka maksaa ekomaksun?

Ekomaksun maksaa se, joka omistaa asunnon laskutuspäivänä.

Omakotitalomme on nyt myyty, kuka maksaa ekomaksun, myyjä vai ostaja?

Ekomaksun on velvollinen maksamaan se, joka omistaa laskutettavan asunnon laskutuspäivänä. Mikäli asunto on myyty jo ennen laskutuspäivää, ilmoittakaa virheellisestä laskusta Päijät-Hämeen Jätehuoltoon.

Mummomme joutui laitoshoitoon ja hänen omakotitalonsa on nyt tyhjillään, pitääkö silti ekomaksu maksaa?

Ekomaksu maksetaan kaikista asuinkäytettävistä asunnoista, myös tyhjillään olevista. Ekomaksu perustuu Jätelakiin (JäteL 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut).

Asuimme kerrostalossa ennen muuttoa omakotitaloon eikä meille silloin tullut koskaan mitään ekomaksua. Mikä ekomaksu on ja miksi se pitää maksaa?

Ekomaksu on kerran vuodessa laskutettava jätehuollon perusmaksu, jolla rahoitetaan asukaspalveluita (esim. jäteasemat, vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto sekä palvelu- ja lajitteluneuvonta). Ekomaksu perustuu jätelakiin (JäteL 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut). Ekomaksu peritään kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista. Myös kerros- ja rivitaloasunnoista peritään ekomaksu, mutta lasku lähetetään isännöitsijälle. Ekomaksu peritään tällöin asunnonomistajalta yhtiövastikkeen yhteydessä.

Tein Päijät-Hämeen jätelautakunnalle kirjallisen muistutuksen asuinkelvottomasta asunnosta. Mitä teen saapuneelle ekomaksulaskulle?

Muutoksenhausta huolimatta saapunut ekomaksulasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Jätelautakunnan päätöksen mukaisesti palautamme ylimääräisenä maksetun ekomaksun.

Saamani ekomaksulaskun laskutustiedot ovat virheelliset, mitä teen?

Ilmoita virheellisistä laskutustiedoista (esim. laskutusosoite, omistajamuutos, asuntomäärä ym.) Päijät-Hämeen Jätehuoltoon/ekomaksulaskutus.

En käytä mökilläni jätehuollon palveluita, miksi minun pitää maksaa ekomaksu?

Maksu peritään kaikista jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevista vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävissä olevista asunnoista. Ekomaksu on julkisoikeudellinen, suoraan ulosottokelpoinen kunnan jätehuoltoviranomaisen määräämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin (Jätel 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut). Ekomaksun perusteet on hyväksytty Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Oikeuskäytännön mukaan ekomaksu voidaan periä, kun palvelu on tarjolla eikä se edellytä palvelun käyttöä.

Asun omakotitalossa vuokralaisena, kuka maksaa ekomaksun?

Ekomaksun on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asunnon laskutuspäivänä. Ekomaksulasku lähetetään asunnon omistajalle.

Asun yksin ja jätettä syntyy vähän, pitääkö minun silti maksaa asunnostani ekomaksu?

Ekomaksu on asuntokohtainen maksu, joka laskutetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista, riippumatta syntyvän jätteen määrästä.
Ekomaksu on jätelakiin perustuva maksu, jonka suuruus ja perusteet Päijät-Hämeen jätelautakunta on määritellyt jätetaksassa. Oikeuskäytännön mukaan ekomaksu voidaan periä, kun palvelu on tarjolla eikä se edellytä palvelun käyttöä.

Omakotitalomme rakentaminen on viivästynyt eikä se ole vieläkään valmis. Joudunko kuitenkin maksamaan ekomaksun?

On totta, että ekomaksu laskutetaan kaikista asumiseen käytettävistä olevista asunnoista. Mikäli talonne on keskeneräinen, eikä näin ollen sovellu käyttötarkoituksensa mukaiseen asumiseen, emme peri siitä ekomaksua. Jos olette saaneet ekomaksulaskun keskeneräisestä talosta, ottakaa yhteyttä Päijät-Hämeen Jätehuoltoon/ekomaksulaskutus.

Omistamamme omakotitalo on asuinkelvoton ja se puretaan pian, joudummeko maksamaan ekomaksun?

Ekomaksu maksetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista. Mikäli asunto on todistettavasti asuinkelvoton, voidaan ekomaksu poistaa Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksellä. Omistajan tulee täyttää jätelautakunnalle kirjallinen hakemus Muutoksen hakeminen jätemaksuun. Asunnon käyttökelvottomuus tulee todistaa esimerkiksi valokuvin tai kunnan rakennusvalvontaviranomaisen / ympäristöviranomaisen lausunnolla. Mikäli ekomaksulasku on saapunut, tulee se maksaa muutoksenhausta huolimatta. Jätelautakunnan päätöksen mukaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy palauttaa ylimääräisenä maksetun ekomaksun.