Jätehuollon perusmaksu

Mikä jätehuollon perusmaksu?

Jätehuollon perusmaksu (ennen nimellä ekomaksu) on julkisoikeudellinen ja ulosottokelpoinen kunnan jätehuoltoviranomaisen päättämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin (Jätel 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut).

Maksu peritään kerran vuodessa kaikista jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevista vakituisen ja vapaa-ajan asumisen käytössä tai käytettävissä olevista asunnoista. Maksu otettiin PHJ:n toimialueella käyttöön 1.7.2008 alkaen.

Jätehuoltoviranomaisena toimiva Päijät-Hämeen jätelautakunta hyväksyy jätetaksan, jossa määritellään jätehuollon perusmaksun perusteet ja suuruus.

Maksulla kerätyt tuotot käytetään kokonaisuudessaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Jätehuollon perusmaksu 1.1.2020 alkaen

 • Vakituiset asunnot 33,50 euroa/asunto/vuosi (27,02 € + voimassa oleva alv.)
 • Vapaa-ajan asunnot 20,50 euroa/asunto/vuosi (16,53 € + voimassa oleva alv.)

Miksi?

Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon palveluita ja toimintoja:

 • Jäteasemat seitsemällä palvelualueella
 • Roinaralli-keräyskierrokset (vaaralliset jätteet, metallit ja sähkölaitteet)
 • Vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto
 • Palvelu- ja lajitteluneuvonta
 • Osa suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta
 • Jätelautakunnan toiminta

Kenelle?

Jätehuollon perusmaksu peritään kaikista jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevista vakituisen ja vapaa-ajan asumisen käytössä tai asumiseen käytettävissä olevista asunnoista. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa vakituisen tai vapaa-ajan asunnon laskutuspäivänä. Maksu määräytyy sen mukaan, mikä on rakennuksen käyttötila ja asuntojen lukumäärä laskutushetkellä väestötietojärjestelmän rakennusrekisterissä.

Lasku lähetetään asunnon omistajalle kerran vuodessa paperilaskuna tai verkkolaskuna. E-laskua varten voi tehdä ilmoituksen omassa verkkopankissa. Kun lasku halutaan suoramaksuun, tulee tehdä suoramaksuvaltuutus omassa pankkikonttorissa.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä rakennuksen kaikkien asuntojen yhteislasku menee isännöitsijälle, joka veloittaa maksun asuntojen omistajilta huoneistokohtaisesti tai yhtiövastikeperusteisesti asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Maksua voi hakea poistettavaksi tietyin edellytyksin. Maksun poistamista haetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnalta:

 • sähköinen hakeminen: lahti.fi/jatelautakunta (siirtyminen toiseen verkkopalveluun) -> asioi verkossa -> hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi
 • paperilomakkeella hakeminen: kuntien palvelupisteet

Ota yhteyttä

Laskutustietojen muutokset, asunnon omistajavaihdokset, asuntomäärän muutokset ym. tiedot tulee ilmoittaa Päijät-Hämeen Jätehuoltoon:

 • sähköpostitse asiakaspalvelu@phj.fi
 • tai soittamalla palvelunumeroon 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15