Julkiset toimijat

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) vastaa toimialueellaan omistajakuntiensa lukuun jätelain 32 § mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuollosta. Asumisen jätteiden lisäksi kunnan vastuulle kuuluvat sosiaali- ja terveyspalveluista, kouluista ja valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoista syntyvä yhdyskuntajäte, jos se kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa.

PHJ palvelee kaikkia julkisia toimijoita sekä sosiaali-, terveys- ja koulutusalan yrityksiä jätelain vastuujaon mukaisesti. Jätteenkuljetus tapahtuu pääosin kiinteistön haltijan järjestämänä.

Jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin jätehuoltomääräysten 8 §:n mukaisessa asumisessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihinsa seuraavasti:

  • Sekajäte: kaikki kiinteistöt
  • Energiajäte: kaikki kiinteistöt
  • Biojäte: kyseistä jätejaetta kertyy keskimäärin yli 50 l viikossa
  • Kartonki: kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa
  • Metalli: kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa
  • Lasi: kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa
  • Pahvi: kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa
  • Paperi: kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
  • Puu: kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg viikossa
  • Muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji: kunnan jätehuoltoviranomainen päättää jätelajin kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta

Biojätteen, kartongin, metallin, lasin, pahvin ja puun erilliskeräysvelvoitteet koskevat Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden ja Orimattilan asemakaavoitettuja alueita, pois lukien Orimattilan Artjärvi ja Hollolan Hämeenkoski.

Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden ja Orimattilan asemakaavoitetulla alueella, pois lukien Orimattilan Artjärvellä ja Hollolan Hämeenkoskella kaikki kiinteistöt voivat sopia kartongin, metallin ja lasin kunnan huolehtimasta kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei kuljeteta edellä mainitussa kunnan huolehtimassa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisen jätteenkuljetuksen ja luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljetettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan.

Tutustu ohjeisiin ja oppaisiin