Jätehuollon keskeyttäminen

Kiinteistön jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä vähintään neljän viikon ajan. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön.

Esimerkiksi vain kesäkaudella käytössä olevan kesämökkikiinteistön jätehuollon voi keskeyttää talven ajaksi. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana, jolloin tyhjennys sovitaan kesämökkikauden päätteeksi.

Kun keskeytys kestää alle vuoden, siitä sovitaan suoraan jätteenkuljetusyrityksen asiakaspalvelun kanssa. Samalla sovitaan tyhjennysten alkamisesta keskeytyksen jälkeen.

Yli vuoden pituisesta keskeytyksestä ilmoitetaan kirjallisesti Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Jätteenkuljetuksen voi keskeyttää enintään kolmeksi vuodeksi.

Jätelautakunnalle tehtävät kirjalliset hakemukset ja ilmoitukset tehdään osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta (siirtyminen toiseen verkkopalveluun).