Jätehuollon keskeyttäminen

Kiinteistön jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi, kun kiinteistö on kokonaan pois käytöstä, eikä kukaan käytä rakennusta vakituisena tai vapaa-ajanasuntona.

Alle vuoden mittaisesta yhtäjaksoisesta jätteenkuljetuksen keskeytyksestä voi sopia ottamalla yhteyttä jätteenkuljetusyrityksen asiakaspalveluun. Samalla tavoin sovitaan jätteenkuljetuksen jatkumisesta. Esimerkiksi vain kesäkaudella käytössä olevan kesämökkikiinteistön jätehuollon voi keskeyttää talven ajaksi. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana, jolloin tyhjennys sovitaan kesämökkikauden päätteeksi.

Yli vuoden mittaista jätteenkuljetuksen keskeytystä tulee hakea Päijät-Hämeen jätelautakunnalta kirjallisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta. Pisin myönnettävä keskeytys on enintään kolme vuotta.

Jätelautakunnalle tehtävät kirjalliset hakemukset ja ilmoitukset tehdään osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta.