Jätehuollon keskeyttäminen

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen (kotinouto) voi keskeyttää kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana.

Alle vuoden mittaisesta keskeytyksestä ilmoitetaan jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun. Samalla sovitaan jätteenkuljetuksen jatkumisesta. Esimerkiksi vain kesäkaudella käytössä olevan kesämökkikiinteistön jätehuollon voi keskeyttää talven ajaksi. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana, jolloin tyhjennys sovitaan kesämökkikauden päätteeksi.

Yli vuoden mittaista jätteenkuljetuksen keskeytystä tulee hakea Päijät-Hämeen jätelautakunnalta kirjallisesti. Jätelautakunnalle tehtävät kirjalliset hakemukset ja ilmoitukset tehdään osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta.

Aluekeräyspistepalvelua ei voi keskeyttää.