Jätehuoltomääräyksistä usein kysyttyä

Olen uusi omakotiasukas. Millaisen jäteastian hankin ja miten monta jäteastiaa tarvitaan omakotitaloon?

Omakotitaloilla ja paritaloilla, joissa on 1-2 huoneistoa, sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Biojätteiden omatoimista kompostointia suositellaan. Jäteastiat voi ostaa omaksi tai vuokrata kuljetusliikkeeltä. Jäteastioiden tulee olla kannellisia, tartuntakahvoilla ja pyörillä varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun.
Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ei saa käyttää 1.1.2016 jälkeen. Katso oman kuntasi jätteenkuljetusyritykset täältä.

Minulta ei tule paljoa jätettä. Onko mahdollista hankkia yhteiset jäteastiat naapurini kanssa?

Kyllä, kiinteistöt voivat hankkia yhteiset jäteastiat eli kimppa-astiat. Kimpan yhdyshenkilö tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteenkuljetuksen. Jäteastiat voi ostaa tai vuokrata kuljetusliikkeeltä. Lue lisää yhteisten astioiden käytöstä. Katso oman kuntasi jätteenkuljetusyritykset täältä.

Olen hankkinut kesämökin Sysmästä. Miten hoidan kuntoon mökin  jätehuollon?

Sysmän kunnan haja-asutusalueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kunta on kilpailuttanut jätteenkuljetuspalvelut.  Kiinteistön haltija voi tilata kiinteistökohtaisen jäteastioiden tyhjennyksen tai liittyä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Sopimus tehdään jätteenkuljetuspalveluita hoitavan yrityksen kanssa. Katso jätteenkuljetusyritykset täältä.

Minulla on mökki Vääksyssä ja asun Lahden keskustassa kerrostalossa. Voinko tuoda mökillä syntyneet jätteet vakituisen asunnon jäteastiaan?

Jätteiden kuljettaminen vakinaisen asuinpaikan jäteastiaan ei ole enää mahdollista, jos kiinteistöt eivät ole lähinaapureita. Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä. Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Vapaa-ajan asumiseen käytettävillä kiinteistöillä on oltava käytössään sekajäteastia ja energiajäteastia.

Asikkalan kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Katso jätteenkuljetusyritykset täältä.

Meillä ei tule kuin pussillinen sekajätettä 8 viikon tyhjennysvälillä. Voimmeko luopua kokonaan sekajäteastiasta?

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä on oltava käytössään sekajäteastia ja energiajäteastia. Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. Lue lisää jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Pitääkö meidän liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, vaikka emme tuota kesämökillä kuin korkeintaan pussillisen jätettä koko vuonna? Käymme mökillä pari kertaa kesässä kahvittelemassa.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisellä ei ole tekemistä tuotetun jätteen määrän kanssa. Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. (Jätelaki 646/2011). Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Lue lisää.

Asun Asikkalan syrjäkylällä ja meillä on ollut tähän asti vain sekajäteastia. Pitääkö meidän hankkia nyt myös toinen astia energiajätteelle?

Kyllä, omakotitaloilla ja paritaloilla, joissa on 1-2 huoneistoa, sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Biojätteiden omatoimista kompostointia suositellaan. Tämä koskee kaikkia kuntia Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella.

Asun 15 huoneiston kerrostalossa Järvelässä. Pitääkö meidän aloittaa biojätteen lajittelu?

Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa (ei Hämeenkoskella), Lahdessa ja Orimattilassa (ei Artjärvellä) asemakaavoitetuilla alueilla kerros- ja rivitaloissa, joissa on vähintään 10 huoneistoa, on biojätteen lajitteluvelvoite. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei näin ollen koske Kärkölän kunnan Järvelän taajamaa.

Pidämme vuorotteluvapaata 10 kuukauden ajan ja lähdemme ulkomaille. Katkaisemme jätekuljetuksen siltä ajalta. Pitääkö siitä ilmoittaa johonkin, esim.  jätehuoltoviranomaiselle?

Jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä vähintään neljän viikon ajan. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljetuksen keskeyttämistä.

Kun halutaan keskeyttää jätteenkuljetus alle vuoden mittaiseksi ajaksi riittää, kun ilmoittaa siitä jätteenkuljetusta suorittavalle kuljetusyritykselle. Jos keskeytys on yli vuoden mittainen siitä tulee tehdä kirjallinen hakemus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Lue lisää.

Asun rivitalossa, jossa on 9 huoneistoa. Montako jäteastiaa meillä tulee olla jätehuoltomääräysten mukaan?

Asuinkiinteistöillä, joissa on 3 – 9 huoneistoa, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Taajama-alueella myös paperille tulee hankkia oma keräysastia. Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöltä paperi kerätään maksutta. Biojätteiden omatoimista kompostointia suositellaan.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset viedään ekopisteisiin ja vuoden 2016 alusta tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Myös kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä kerätään vuoden 2016 alusta alkaen tuottajan järjestämissä Rinki-ekopisteissä.

Ollessani lasten kanssa metsäretkellä löysin maastoon hylätyn sohvan ja muuta jätettä, kuten auton akkuja. Kenelle voin ilmoittaa tästä?

Ilmoita roskaantumisesta oman kuntasi ympäristösuojeluviranomaiselle. Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle (esim. roskaantumisasiat ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta). Ympäristönsuojeluviranomaisten ajantasaiset yhteystiedot löydät sivulta Jätehuollon tehtävien hoito Päijät-Hämeessä.

Voinko polttaa muovit ja muun samanlaisen jätteen risujen kanssa nuotiossa?

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Haja-asutusalueella voidaan avopolttona polttaa vain vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia ja käsittelemätöntä puujätettä. Käsittelemätön puujäte on kyllästämätöntä, pinnoittamatonta ja sitä ei ole maalattu eikä se sisällä liima-aineita. Kiinteistön tulipesissä voidaan polttaa lämmityksen yhteydessä puhdasta puuta, oksia, risuja ja käyttää sytykkeenä paperia ja pahvia.

Meillä on kesämökki ja olemme siellä vain kesäaikaan kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Riittääkö että jäteastiat tyhjennetään vain tuona aikana?

Kyllä riittää. Voitte keskeyttää jäteastioiden tyhjennyksen kirjallisella ilmoituksella kuljetusliikkeelle, mikäli kiinteistö on tyhjillään ja käyttämättä yli 4 viikkoa, esim. kesämökkien jätehuolto voidaan näin keskeyttää talven ajaksi. Lue lisää.

Miksi minun täytyy liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen? Syön päivittäin töissä ja poltan vähäiset syntyvät jätemuovit takassa lämmityksen yhteydessä.

Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. (Jätelaki 646/2011). Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Kiinteistön tulipesissä voidaan polttaa lämmityksen yhteydessä vain puhdasta puuta, oksia ja risuja sekä käyttää sytykkeenä paperia ja pahvia, ei siis muovia.

Asuimme ennen kerrostalossa ja muutimme kuukausi sitten omakotitaloon.  Ihmettelemme nyt, miksi kukaan ei ole käynyt tyhjentämässä jäteastioita.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella jätekuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Tämä tarkoittaa sitä, että asukkaat tekevät itse sopimuksen jäteastioiden sekä sako- ja umpikaivojen tyhjennyksestä valitsemansa kuljetusliikkeen kanssa. Lue lisää jätehuollon järjestämisestä.

Talomme on todettu olevan ns. hometalo ja se on asetettu asumiskieltoon. Pitääkö meidän maksaa asuinkelvottomasta talosta jätemaksuja?

Mikäli kiinteistöllä sijaitseva rakennus on asuinkelvoton tai purettu, ei kiinteistön tarvitse kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätemaksun poistoa haetaan kirjallisesti lomakkeella, joka löytyy Päijät-Hämeen jätelautakunnan sivuilta (siirtyminen toiseen verkkopalveluun).

Jos hakemuksen perusteluna on kiinteistön käyttökelvottomuus, liitetään hakemukseen kunnan rakennusvalvonnan tai ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto tai valokuvin täydennetty kirjallinen selvitys kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen kunnosta. Lue lisää.