Taloyhtiöt

JÄTEHUOLTOON LIITTYMISEN VELVOITE

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen on jätelain (Jätelaki 646/2011) velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tämä tarkoittaa liittymistä jätteenkuljetukseen. Kiinteistöjen on noudatettava toimialueen jätehuoltoviranomaisen, Päijät-Hämeen jätelautakunnan, antamia jätehuoltomääräyksiä, jotka täydentävät jätelainsäädäntöä.

Jätehuoltomääräykset ovat yhteneväiset toimialueen 10 kunnassa. Niissä määrätään mm. jätteiden lajittelusta ja keräyksestä sekä jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Jätehuoltomääräykset 1.7.2019 (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

Avfallshanteringsföreskrifterna 1.7.2019 (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄ

Toimialueella jätteenkuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Osassa toimialueen kunnista on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Asumisen jätehuoltoa koskevat jätehuoltomääräykset ovat täysin samat riippumatta jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä seuraavilla alueilla:

  • Heinolan haja-asutusalue (seka- ja energiajäte)
  • Heinolan taajama-alue (biojäte)
  • Kärkölä (energia- ja sekajäte)
  • Orimattilan Artjärvi (energia- ja sekajäte)
  • Orimattilan keskustaajama (biojäte)
  • Sysmän haja-asutusalue (energia- ja sekajäte)

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kuljetukset on kilpailutettu yhteisesti ja alueella urakoi kilpailutuksen voittanut kuljetusliike. Jätemaksuista päättää toimialueen jätehuollon viranomainen, Päijät-Hämeen jätelautakunta. Lue lisää jätemaksuista.

Muissa kunnissa/alueilla on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, missä kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

 Jätteenkuljetusyritykset kunnittain

Lajitteluvelvoitteet ja jäteastioiden tyhjennysvälit

Jätteet tulee lajitella niiden syntypaikalla. Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n vastaanottopaikkoihin.

Jätteiden lajitteluvelvoitteet taloyhtiössä

Jäteastioiden tyhjennysvälit