Kestävän kulutuksen oppitunnit

Oppituntikokonaisuus alakoululaisille

Alaluokkien kaksoistunnin mittainen oppituntikokonaisuus on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelmaa tukevaksi ja se tukee ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmän tavoitteita, joissa mainitaan erilaisten tutkimusvälineiden, kuten luupin käyttö, jätteiden lajittelu sekä roskaamattomuus ja luonnonsuojelu. Tuntitoteutus auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.

Tunnin toteutuspaikkana voi olla koulun lähimetsä tai muu rauhallinen ulkoilupaikka ja osan tehtävistä voi toteuttaa myös sisätiloissa. Materiaalin kohderyhmä on erityisesti 3.-4. -luokkalaiset.

Oppituntikokonaisuutta voi hyödyntää myös osissa poimimalla yksittäisiä tehtäviä sopiviin opetustilanteisiin.

Oppitunnilla tutustutaan tavaroiden elinkaareen: mistä materiaalit ovat peräisin ja mihin ne päätyvät. Lisäksi harjoitellaan jätteiden lajittelua ja tutustutaan ekosysteemipalveluihin mm. yhteyttämispelin avulla sekä rakennetaan elämän verkko.  Lopuksi pohditaan, miten me itse voimme vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin.

Tutustu alaluokkalaisten oppituntikokonaisuuteen tarkemmin tästä.

Lisämateriaalit:

Oppituntikokonaisuus yläkoululaisille

Kestävän kulutuksen tuntikokonaisuus yläkoululaisille tukee perusopetuksen opetussuunnitelmaa, erityisesti kohtaa ”vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta”. Tuntien aikana pohditaan omia asenteita, mielipiteitä ja vaikutusmahdollisuuksia sekä tutustutaan käsitteisiin elinkaari ja ekologinen selkäreppu. Tuntitoteutukseen on mahdollista ottaa mukaan tabletteja ja älypuhelimia, joiden avulla oppilaat voivat etsiä lisätietoja aiheista ja harjoitella lähdekriittisyyttä.

Tuntikokonaisuus on kaksoistunnin mittainen ja se toteutetaan luokkahuoneessa, jossa on dataprojektori ja äänentoistolaitteet.

Tutustu yläkoululaisten oppintuntikokonaisuuteen tarkemmin tästä.

Lisämateriaalit:

Oppituntikokonaisuudet tarjoavat opettajille vinkkejä opetukseen ja materiaalit ovat opettajien vapaassa käytössä. Oppitunneilla tarvittavat välineet voi lainata Lahden ympäristöneuvonnasta. Voit kutsua ympäristökasvattajan pitämään oppitunnin kestävästä kulutuksesta. Oppitunnit ovat tilaajille maksuttomia.

Tarvikkeiden lainaukset ja ympäristökasvattajan käynnin varaukset

Lahden ympäristöneuvonta 044 416 2762 tai sähköpostitse ymparisto@lahti.fi