Lajitteluneuvontaa 2. luokkalaisille

Yhden oppintunnin (45 min) kestävä lajitteluneuvonnan tunti on tarkoitettu 2. -luokkalaisille. Oppitunnin tarkoituksena on haastaa oppilaita pohtimaan lajittelun tärkeyttä käytännönläheisin keinoin ja ikätaso huomioiden.

Ympäristökasvattajan voi tilata koululle pitämään oppitunnin. Tunnin voi opettaja pitää myös itse, tai hän voi ottaa oppituntikokonaisuudesta yksittäisiä palasia usealle eri tunnille ja kannustaa oppilaita pohtimaan ja keskustelemaan aiheesta laajemmin kuin yhden oppitunnin aikana olisi mahdollista.

Tunnin aikana käydään läpi mm. roskaamisen vaikutuksia luontoon tutkimalla eri jätteiden maatumisaikoja Roskaaja jättää jäljen -artikkelin avulla, annetaan lajitteluneuvontaa ikätason edellyttämällä tavalla, harjoitellaan jätteiden lajittelua näytejätteiden avulla ja lopuksi pelataan hauskaa jätebingoa.

Tutustu ympäristökasvattajan pitämään lajitteluneuvontatuntiin 2. -luokkalaisille tästä.

Lisämateriaalit oppituntiin:

Roskaaja jättää jäljen -artikkeli
Jätebingon kysymykset
Jätebingon ruudukko 3×3
Jätebingon ruudukko 4×4

TILAA NEUVONTAA