Tehtäviä Pirkon ja Paavon opastuksella

Oheisten alakouluikäisille suunnattujen tehtävien avulla koululaiset voivat opettajan opastuksella tutustua jätteiden syntyyn, lajitteluun ja käsittelyyn. Lajittelutehtäviä penkomassa ovat hahmot Pirkko ja Paavo, joiden edesottamuksiin voi tutustua tehtävissä. Neuvontamateriaalit on muokattu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n neuvontamateriaalien pohjalta Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella vallitsevien lajitteluohjeiden ja käytäntöjen mukaiseksi.

Materiaaleihin on koostettu eripituisia toimintakokonaisuuksia liittyen eri teemoihin, kuten esimerkiksi tavaroiden elinkaareen, jätteiden uusiokäyttöön ja askarteluun. Materiaalien taustatieto- ja vastausosioihin on merkitty eri teemat ja oppiaineet, jonka ohessa materiaaleja voi opetuksessa hyödyntää. Tehtävien kesto vaihtelee opettajan painotuksen mukaan. Osa tehtävistä on ”välipalatehtäviä”, jotka ovat nopeita oppituntia keventäviä tehtäviä.

Pirkon ja Paavon jäteneuvontatehtävät on kohdennettu erikseen 1.-2. -luokkalaisille, 3.-4. -luokkalaisille ja edelleen 5.-6. -luokkalaisille. Löydät tehtävät ja taustatieto/vastaus-osiot ohesta tulostettavina dokumentteina.