Rälssin maan- ja lumen­vastaanotto­alue ja Vanhatien ja Hakapellon lumen­vastaanotto­alueet

Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) ovat sopineet, että PHJ tuottaa 1.10.2016 lähtien ylläpitopalvelun Lahden kaupungin vastuulla oleville maan- ja lumenvastaanottoalueille. Vastaanottomaksuista päättää Lahden kaupunki/Tekninen ja ympäristölautakunta.

Vastaanotettavat ainekset

Rälssin maan- ja lumenvastaanottoalueelle vastaanotetaan:

  • puhtaita hyötykäyttöön kelpaavia maa- ja kiviaineksia
  • hyötykäyttöön kelpaamatonta savea, silttiä, moreenimaata sekä isokokoisia kiviä ja lohkareita
  • hyötykäyttöön edelleen toimitettavaksi asfalttia, louhetta ja humusmaita
  • talvisin myös lunta

Jätteentuoja vastaa tuomastaan kuormasta ja selvittää ennalta maa-ainesjätteen puhtauden.

Vanhapellon ja Hakapellon lumenvastaanottoalueille otetaan vastaan vain lunta.

Maan- ja lumenvastaanottopaikan alueille EI SAA toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä tai pilaantunutta maata.

Vastaanottopaikan alueella ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, on tuojan hyvissä ajoin ennen toimitusta esitettävä vastaanottopaikan vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

Ajoneuvot ja turvallisuus

Vastaanottopaikalle voi toimittaa maa-aineksia normaaleilla maansiirtokalustolla varustetuilla ajoneuvoilla. Alueella tulee liikkua opasteiden mukaan noudattaen erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jokainen kuljettaja vastaa oman ajoneuvonsa turvallisuudesta. Alueella on tallentava videovalvonta.

Jokainen kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottopaikalla havaitsemistaan turvallisuusriskeistä välittömästi alueen hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

Asiakkuus ja tunnistekortit

Asiakasyritykset tekevät tiliasiakassopimuksen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa vastaanottopaikan hoitajalta tai tulostamalla hakemuksen täältä. Hakemukseen tarvitaan asiakkaan nimi, osoite ja y-tunnus.

Asiakasyritykset saavat käyttöönsä ajoneuvokohtaisen tunnistekortin (lommin). Lommiin tallennetaan ajoneuvon rekisterinumero, asiakastiedot ja ominaisuudet laskutusta varten. Lommin saa käyttöönsä toimistoaikana. Veloitus maanvastaanottopaikan käytöstä suoritetaan laskuttamalla.

Lommin tietojen muutoksista ja lisätilauksista vastaa siihen merkitty yritys. Muutoksista tulee sopia ennalta vastaanottopaikan hoitajan kanssa.

Lommi oikeuttaa maa- ja kiviainesten tuontiin merkityille purkupaikoille. Suurista määristä on sovittava ennalta. Lumenajossa käytetään erityistä lumilommia, johon on laskutusta varten merkitty käytössä oleva lavatilavuus.

Asiakasyritys on vastuussa hallinnassaan olevista lommeista. Väärinkäytetty lommi poistetaan vaakaohjelmasta ja asiakasyritys joutuu vastaamaan väärinkäytöksestä.

TOIMIMINEN MAAN- JA LUMENVASTAANOTTOALUEELLA

Vastaanottopaikan portti on tavallisesti kiinni. Portti aukeaa kun portin ulkopuolella olevan lukijalaitteen viereen ajetaan hitaasti ja näytetään lommi lukijalaitteelle kuormatietojen tallentamiseksi. Portti sulkeutuu automaattisesti ajoneuvon siirtyessä eteenpäin ja samalla kuormatieto rekisteröityy.

Lommin käyttäjä vastaa siitä, että samalla portinaukaisulla vastaanottopaikan alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Lommin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan asiattomat henkilöt tai ajoneuvot alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille. Alueelta poistuttaessa puomi aukeaa automaattisesti kun sitä lähestytään rauhallisesti.

Seuraa opasteita oikeaan purkupaikkaan.

YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT

Ota yhteyttä:
Työnjohtaja Jarkko Karstila puh. 050 518 4405
Vaakaoperaattori (Rälssi) Katariina Kaihevaara puh. 050 559 4174

Rälssin maan- ja lumenvastaanottoalue
Helsingintie 488, 15700 Lahti
Maa-ainesten tuonti on sallittu arkisin ma – pe klo 7.00 – 20.00, la klo 9.00 – 16.00.
Sunnuntaisin ja arkipyhäisin maa-ainesten tuonti on kielletty.
Toiminta-aikarajoitus ei koske lumen tuontia alueelle.

Hakapellon lumenvastaanottoalue
Puustellintie, Lahti
Avoinna arkisin 7.00 – 16.00
Lumisateen jälkeen klo 6.00 – 22.00

Vanhatien lumenvastaanottoalue
Kahdenkalliontie, Lahti
Avoinna arkisin 7.00 – 16.00
Lumisateen jälkeen klo 6.00 – 22.00

Katso vastaanottohinnat täältä