Asbesti

Asbestia sisältävät tuotteet tulee pakata hyvin ennen niiden tuomista jäteasemalle.

Hinta jäteasemalla

Erityiskäsiteltävä jäte

31,00 €/m3

Jäte kuuluu seuraaviin jätelajeihin

Erityiskäsiteltävä jäte