Hiusväri

Jäteasemalle, sisältää myös hapetinta, joten ei oteta vastaan vaarallisten jätteiden konttiin.

Hinta jäteasemalla

Vaaralliset jätteet

kotitalouksilta maksutta 50 kg ja 50 l/talous/vuosi

Jäte kuuluu seuraaviin jätelajeihin

Vaaralliset jätteet