Kitti

Kuivana sekajätteeseen, märkänä vaaralliseen jätteeseen.

Hinta jäteasemalla

Energiajäte

8 €/m3

Vaaralliset jätteet

kotitalouksilta maksutta 50 kg ja 50 l/talous/vuosi

Jäte kuuluu seuraaviin jätelajeihin

EnergiajäteVaaralliset jätteet