Loisteputket

Loisteputket lajitellaan vaarallisiin jätteisiin, koska ne sisältävät elohopeaa.

Hinta jäteasemalla

Vaaralliset jätteet

kotitalouksilta maksutta 50 kg ja 50 l/talous/vuosi

Jäte kuuluu seuraaviin jätelajeihin

Vaaralliset jätteet