Massatuubi

Tyhjät lajitellaan energiajätteeseen, massaa sisältävät vaaralliseen jätteeseen.

Hinta jäteasemalla

Energiajäte

8 €/m3

Vaaralliset jätteet

kotitalouksilta maksutta 50 kg tai 50 l/talous/vuosi

Jäte kuuluu seuraaviin jätelajeihin

EnergiajäteVaaralliset jätteet