Talouspaperi

Talouspaperit ja paperiset servetit lajitellaan kiinteistön biojäteastiaan tai kompostoriin. Lajittelu energiajätteeseen, jos kiinteistöllä ei ole biojätteen erilliskeräystä tai kompostoria.

Hinta jäteasemalla

Biojäte

Ei vastaanottoa jäteasemilla

Energiajäte

8 €/m3

Jäte kuuluu seuraaviin jätelajeihin

BiojäteEnergiajäte