Uuden vuoden tina

Nimestään huolimatta sisältää lyijyä, toimita jäteasemalle

Hinta jäteasemalla

Vaaralliset jätteet

kotitalouksilta maksutta 50 kg ja 50 l/talous/vuosi

Jäte kuuluu seuraaviin jätelajeihin

Vaaralliset jätteet