Voiteenpoistoaine

Tavalliset kiinteät suksien luisto- ja pitovoiteet sekä liisterit lajitellaan sekajätteeseen.

Fluorivoiteet lajitellaan vaarallisiin jätteisiin, samoin kuin suksivoiteenpoistoaineet.

Hinta jäteasemalla

Sekajäte

11 €/200l
30 €/m3

Vaaralliset jätteet

kotitalouksilta maksutta 50 kg ja 50 l/talous/vuosi

Jäte kuuluu seuraaviin jätelajeihin

SekajäteVaaralliset jätteet