Avoimet tarjouspyynnöt

Alla ovat listattuna avoinna olevat tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät dokumentit. PDF-muodossa olevien dokumenttien lukuohjelman (Adobe Acrobat Reader), saat ladattua täältä (siirtyminen toiseen verkkopalveluun).  Koneella täytettävät lomakkeet toimivat Adoben Acrobat Reader -ohjelmalla. Muilla ohjelmilla emme voi taata täyttä toimivuutta.

Tarjouspyynnöt ovat nähtävillä myös HILMA julkiset hankinnat sivustolla (siirtyminen toiseen verkkopalveluun).

 

Sysmän haja-asutusalueen seka- ja energiajätteen kuljetusurakka

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy pyytää tarjouksia Sysmän haja-asutusalueen seka- ja energiajätteen kuljetuksista. Urakka sisältää jätelaissa ja -asetuksessa määritellyn asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan jätteen keräilyn ja kuljetuksen Sysmän haja-asutusalueella. Jätteet lajitellaan asiakkaiden toimesta seka- ja energiajäteastioihin. Jätteiden keräys kohteissa toteutetaan enintään 660 litraisilla SFS-EN 840 -standardin mukaisilla jäteastioilla. Jätteet kerätään kiinteistöiltä, useiden kiinteistöjen muodostamilta yhteiskeräyspisteiltä ja aluekeräyspisteiltä. Jätteet kuljetetaan käsiteltäväksi Kujalan jätekeskukseen Lahteen. Palvelusuoritteita on viikoittain, ympäri vuoden.

Tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä löytyy julkisten hankintojen sivustolta, osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-021312

Tarjoukset 20.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: permalink.mercell.com/115291160.aspx

 

Vesientarkkailun yhteishankinta vuosille  2020-2022

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Labio Oy, Lahti Energia Oy, Lahden kaupunki,  Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, Hollolan Sora Oy ja Mikrobetoni Oy pyytävät yhdessä tarjousta liitteenä olevien tarkkailuohjelmien mukaisesta vesientarkkailu työstä mukaan lukien näytteenottoon ja laboratorioanalyysien suorittamisen sekä vuosiraporttien laadinnan vuosiksi 2020-2022.

Tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä löytyy julkisten hankintojen sivustolta, osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-023102

Tarjoukset 11.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: permalink.mercell.com/116421524.aspx