Kehityshankkeet

PHJ on mukana toimialaansa kuuluvissa hankkeissa kehittäen kokonaisvaltaisesti jätelain edellyttämiä tavoitteita. Kehityshankkeiden etenemisestä kerrotaan ajankohtaistiedotteissa sekä uutiskirjeissä. Kehityshankkeita esitellään myös vuosittain julkaistavassa vuosi- ja ympäristökatsauksessa.

Energiaomavaraisuuteen liittyvät kehityshankkeet

Tavoitteena on ympäristöystävällisen energiantuotannon tehostaminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen.

Lue lisää

Lahden seudun kierrätyspuisto

Tulevaisuuden jätehuollon aluetarpeita varten PHJ on mukana seudullisessa kierrätyspuisto-hankkeessa. PHJ toimii meneillään olevassa YVA-prosessissa hankevastaavana, kumppaneinaan Hollolan kunta, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Lahti Energia Oy. Osallisina hankkeessa ovat myös Päijät-Hämeen liitto ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Lue lisää

Biojätteiden erilliskeräys

Biojätteiden kierrätyksen haasteita ratkaistaan kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on edistää ruokajätteiden erilliskeräystä ja testata siihen soveltuvia malleja.

Lue lisää