Kehityshankkeet

PHJ on mukana toimialaansa kuuluvissa hankkeissa kehittäen kokonaisvaltaisesti jätelain edellyttämiä tavoitteita. Kehityshankkeiden etenemisestä kerrotaan ajankohtaistiedotteissa sekä uutiskirjeissä. Kehityshankkeita esitellään myös vuosittain julkaistavassa vuosi- ja ympäristökatsauksessa.

Energiaomavaraisuuteen liittyvät kehityshankkeet

Tavoitteena on ympäristöystävällisen energiantuotannon tehostaminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen.

Lue lisää

Lahden seudun kierrätyspuisto

Tulevaisuuden jätehuollon aluetarpeita varten PHJ on mukana seudullisessa kierrätyspuisto-hankkeessa. PHJ toimii meneillään olevassa YVA-prosessissa hankevastaavana, kumppaneinaan Hollolan kunta, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Lahti Energia Oy. Osallisina hankkeessa ovat myös Päijät-Hämeen liitto ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Lue lisää

Biojätteiden erilliskeräys

Biojätteiden kierrätyksen haasteita ratkaistaan kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on edistää ruokajätteiden erilliskeräystä ja testata siihen soveltuvia malleja.

Lue lisää

Telaketju

Poistotekstiilien keräyksen, käsittelyn ja hyödyntämisen kehittämistä vie eteenpäin Telaketju-hanke.

Lue lisää