Kehityshankkeet

PHJ on mukana toimialaansa kuuluvissa hankkeissa kehittäen kokonaisvaltaisesti jätelain edellyttämiä tavoitteita. Kehityshankkeiden etenemisestä kerrotaan ajankohtaistiedotteissa sekä uutiskirjeissä. Kehityshankkeita esitellään myös vuosittain julkaistavassa vuosi- ja ympäristökatsauksessa.

Kuenergi ja muut energiahankkeet

Kujalan jätekeskuksessa on käynnissä energiankäytön tehokkuuteen ja energiaomavaraisuuteen liittyviä kehityshankkeita.

Lue lisää

Kiertoliike-projektin työpaketit

PHJ on mukana Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoimassa, Päijät-Hämeen liiton ja EU:n rahoittamassa Kiertoliike-projektissa, minkä päätavoitteena on edistää kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa maakunnan kehittämisen lähtökohdista.

Lue lisää

Lahden seudun kierrätyspuisto

Tulevaisuuden jätehuollon aluetarpeita varten PHJ on mukana yhdessä Päijät-Hämeen liiton, Lahden kaupungin, Lahti Energia Oy:n, LABIO Oy:n ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa seudullisessa kierrätyspuisto-hankkeessa.

Lue lisää