Biojätteiden erilliskeräyksen edistämisen hanke Biofame

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy selvitti vuonna 2018 yhteistyössä PHJ:n kanssa biojätteen kierrättämisen nykytilaa Päijät-Hämeessä. Selvitys oli osa laajempaa Kiertoliike-hanketta ja sen tavoitteena oli kartoittaa niitä mahdollisuuksia, joilla biojätteiden vapaaehtoista erilliskeräystä ja kierrätystä voitaisiin edistää pientaloasujien keskuudessa. Kierrätyksen edistämistä vapaaehtoisuuteen perustuen voidaan pitää Päijät-Hämeen alueella tärkeänä, sillä jätehuoltomääräyksissä ei tällä hetkellä edellytetä biojätteen erilliskeräystä alle kymmenen huoneiston kiinteistöistä. Tästä seurauksena huomattava määrä pienkiinteistöjen biojätteitä päätyy edelleen sekajätteiden joukkoon.

Hankkeessa tehdyn kyselytutkimuksen perusteella asukkaiden kiinnostus biojätteiden kierrätystä kohtaan on suurta. Suuresta kiinnostuksesta huolimatta kierrätys ei kuitenkaan toteudu käytännössä. Laaja-alaisemman kierrätyksen esteenä voidaan nähdä biojätteiden vähäiset syntymäärät, sillä jätelajiketta muodostuu viikossa vain noin 4 litraa per henkilö. Biojätteiden ominaisuuksien takia jätelajike tulee kuitenkin tyhjentää jätehuoltomääräysten mukaan 2 viikon välein. Vähäinen jätemäärä yhdistettynä tiheään tyhjennyssykliin aiheuttaa nykyisillä erilliskeräysmenetelmillä poikkeuksetta tilanteen, jossa biojätteiden lajittelu ja erilliskeräys korottaa jätehuoltojärjestelmän kokonaiskustannuksia. Nykyiset erilliskeräysjärjestelmät eivät täten palkitse riittävästi pientaloasujia, jotta vapaaehtoinen biojätteiden erilliskeräys yleistyisi merkittävästi.

PHJ haluaa vastata asukkaiden toiveisiin ja ratkaista biojätteiden erilliskeräykseen liittyvät haasteet. Tästä syystä yhtiö on päättänyt jatkaa biojätteiden kierrätykseen liittyvää kehitystyötä myös vuonna 2019.