Siirry sisältöön

Palvelunumero 03 871 1710 (pvm/mpm)

Lahden seudun kierrätyspuisto

Tulevaisuuden jätehuollon aluetarpeita varten PHJ osallistui vuonna 2017 yhdessä Päijät-Hämeen liiton, Lahden kaupungin, Lahti Energia Oy:n, LABIO Oy:n ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa seudullisen kierrätyspuiston sijaintipaikkaselvitykseen. Lahden seudulla jätteen käsittely on nyt keskitetty Lahden Kujalan jätekeskukseen ja muutamalle teollisuusalueelle. Jätteen teollinen käsittely ja kierrätys tulevat lisääntymään ja seutukunta tarvitsee lisäalueen tulevaisuuden kiertotalouden haasteiden toteuttamiseen. Tarkoituksena on, että yhdyskuntajätteen käsittely jatkuu edelleen Kujalan jätekeskuksessa.  Uuden alueen tarve on vähintään 100 hehtaaria.

Sijaintipaikkaselvityksessä jatkotarkasteluun valikoitui neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolassa tulevan Kehätien varrella ja kolme Orimattilassa Marjasuon, Matomäen ja Loukkaanmäen alueilla. Hankevaihtoehtojen osalta on tammikuussa 2019 käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). PHJ toimii YVAssa hankevastaavana, hankekumppaneinaan Hollolan kunta, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Lahti Energia Oy. Arviointityön suorittavat Sweco Ympäristö Oy ja Vahanen Environment Oy. Yhteysviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Päijät-Hämeen liitto on käynnistänyt rinnalle hankkeen edellyttämän vaihemaakuntakaavatyön.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma) sekä vaihemaakuntakaavan laatimista ja siihen liittyvää Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) esiteltiin yleisölle 7.2.2019 LAMKin NiemiCampuksella. Mielipiteet ja pyydetyt lausunnot suunnitelmista tulee toimittaa viranomaisille helmikuun 2019 loppuun mennessä.

Materiaali sekä ohjeet mielipiteiden esittämiseen

YVA-ohjelma: www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

Vaihemaakuntakaava/OAS: www.paijat-hame.fi (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

Lisätietoja YVAn vaiheista Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen sivuilta www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi