Kiertoliike-projektin työpaketit

PHJ on mukana Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoimassa, Päijät-Hämeen liiton ja EU:n rahoittamassa Kiertoliike-projektissa, minkä päätavoitteena on edistää kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa maakunnan kehittämisen lähtökohdista. Tavoitteena on tukea alueen yritysten nykyisten prosessien, tuotteiden ja palveluiden muutosta kiertotalouden suuntaan, edistää uuden liiketoiminnan syntymistä ja etsiä uusia käytännön ratkaisuja. Projektin tavoitteena on lisäksi vahvistaa kiertotalouteen liittyvää osaamista alueella ja mahdollistaa uusia innovaatioita. Yksi tavoite on toiminnan kansainvälistäminen. PHJ on mukana useammassa projektin työpaketissa.

Yksi näistä projekteista on kiertoliikkeen Massalaitos-työpaketti, jossa selvitetään tarkemmin PHJ:n, Labio Oy:n ja Lahti Energia Oy:n jäte- ja sivuvirtoja ja niiden jatkojalostusmahdollisuuksia. Projektissa etsitään uusia hyödyntämiskohteita sellaisille jäte- ja sivuvirroille, joiden hyödyntämismahdollisuudet ovat vielä tätä nykyä ongelmallisia tai muuten vain rajalliset. Työpaketin tavoitteena on, että sen loputtua hankkeeseen osallistuvilla toimijoilla on selvä näkemys siitä, millä tavoin yhtiöiden omia toimintoja sekä yhteistyötä muiden tahojen kanssa tulisi kehittää, jotta valikoiduille jäte- ja sivuvirroille voitaisiin mahdollistaa nykyisiä ratkaisuja selvästi kustannustehokkaampi sekä kiertotaloutta edistävä loppukäyttö. Selvitykset jatkuvat 8/2018 saakka.

Kiertoliike-projektin Kierrätyspaikka-työpaketissa on pilotoitu yhdessä Lahden Työn Paikka Oy:n kanssa täyden palvelun kierrätyskeskusta Kujalassa. KierrätysPaikka Kujalaan voi tuoda käyttökelpoisia tavaroita ja niitä voi myös ostaa kierrätysmyymälästä.