Kuenergi ja muut energiahankkeet

PHJ käynnisti keväällä 2015 TEKES-rahoitteisen hankkeen INKA-Kestävän energiaratkaisun yhteishankinta Kujalan jätekeskukseen, Kuenergi. Lisäksi PHJ osallistui Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n EAKR-rahoitteeseen hankkeeseen YTE Yritysvetoinen terminaali, missä myös tutkittiin jätekeskuksen energiaratkaisuja. Molemmat hankkeet päättyivät vuonna 2017.

Hankkeiden tuloksena saatiin kattava tieto Kujalan alueen toimijoiden energiankulutuksesta ja mahdollisista hukkalämmöistä, energiansäästömahdollisuuksista ja vaihtoehtoisista energiatuotantomuodoista. Konkreettisena tuloksena toteutettiin laitosten MURRE ja OILI katoille koeaurinkovoimalat, joissa tutkitaan mm. paneelien käytettävyyttä jätekeskusolosuhteissa. Lisäksi kilpailutettiin jätekeskuksen älykäs valaistus. Molempiin saatiin TEKESin energiatukea.

Jatkoaihioina tutkitaan aurinkovoimalan perustamista suljetun kaatopaikan pinnalle, sähkön- ja lämmönjakelun kiinteistöverkkoa Kujalan alueelle sekä hukkalämpöjen talteenottoa ja hyödyntämistä. Jatkohankkeissa tavoitteena on energiakustannusten aleneminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen Kujalassa.

Hankkeissa selvitettiin myös MURRE-murskauslaitoksen lopputuotteiden (puu- ja SRF-polttoaineet) jatkojalostusmahdollisuuksia esim. tiivistämällä (pelletöinti) tai kuivaamalla esim. hukkalämpöjä hyödyntäen. Selvitykset jatkuvat vuonna 2018 tavoitteena nykyisen polttoaineen valmistusketjun laadullisten ongelmien vähentäminen.