Suljetun kaatopaikan aurinkovoimala

PHJ kilpailutti suljetun kaatopaikan aurinkovoimalan rakentamiseen liittyvän hankinnan alkuvuodesta 2019. Hanke kilpailutettiin allianssimallilla. Allianssimalli on hankintamenetelmä, jossa hankinta jaetaan kahteen osaan; kehitys- ja rakentamisvaiheeseen. Hankinnan jakaminen kahteen osioon mahdollistaa perinteistä kilpailutusta joustavamman tavan toteuttaa hankinta, sillä kehitysvaiheessa kerättyä tietoa voidaan käyttää lopullisen rakentamispäätöksen tekemisessä. Suljetun kaatopaikan aurinkovoimalan allianssikumppaniksi valittiin kilpailutuksen seurauksena konsortio, johon kuului Fortum Power and Heat Oy, Fortum Growth Oy sekä Fortum Waste Solutions Oy.

Tällä kertaa aurinkovoimalahankinta päätettiin lopettaa jo kehitysvaiheessa, sillä sen aikana toteutettujen riskianalyysien ja päivitettyjen talouslaskelmien jälkeen jouduttiin toteamaan, että aurinkovoimalan rakentaminen ei enää täyttänyt ehtoa, jossa voimalan rakentamisen tulee olla PHJ:lle taloudellisesti kannattava investointi. Suljetun kaatopaikan hyödyntämisen potentiaali aurinkosähkötuotannon osalta voi kuitenkin tulevaisuudessa muuttua merkittävästikin, sillä aurinkopaneelien hintakehityksen trendi on jo pitkään ollut laskeva.